Sam Ghandchiسام قندچي مشکل بایدن یا ترامپ نیست، هراس من از

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4290-ahmad-shamlou.htm

Problem is not Biden or Trump, My Fear is of

http://www.ghandchi.com/4290-ahmad-shamlou-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5    6     7     8     9     10     11    12

 

ahmad-shamlou

 

بیست و دو سال پیش در سوم مرداد ماه 1379، در پی مقاله ای که در اول اردیبهشت ماه 1379، در اوج بحثهای گروه «اس سی آی» در یوزنت، درباره ی جنبش سکولار تازه ای در ایران که در 18 تیرماه 1378 آغاز شده بود، یعنی 10 سال بعد از آنکه سکولارها طی یک دهه پیش از آن، در ایران کاملاً نابود شده بودند، شعری از احمد شاملو در «اس سی آی» نقل قول کردم؛ شاملو یک روز پیش از آن در دوم مرداد ماه 1379، درگذشته بود! در آن شعر شاملو می نویسد:

 

"هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزدِ گورکن
از بهای آزادیِ آدمی
افزون باشد." *

 

این آن هراسی است که می خواستم با خوانندگانم در میان گذارم در مقاله ای که هفته ی گذشته تحت عنوان «هشدار به چپ و ملیون ایران درباره ی روسیه» منتشر کردم! مطمئن نیستم که آیا وحشتم را خوب توصیف کردم، بویژه وقتی از یکسو اعتراضات و خونریزیهایی را که اکنون در ایران در جریان است مورد ملاحظه قرار دهیم، و از سوی دیگر جنگ در اوکراین! آنچه می نویسم هیچ ربطی به دموکراتها یا جمهوریخواهان ندارد؛ سیاستهای بایدن یا سیاستهای ترامپ! این موضوع استبداد و آزادی است، چه در مورد کشتار مردم گرسنه در خیابانهای ایران سخن می گوییم یا درباره ی حمله ی بی شرمانه ی روسیه پوتین به مردم بی گناه اوکراین در روز روشن!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1401
May 20,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH