Sam Ghandchiسام قندچي آقای حشمت طبرزدی لطفاً سعی نکنید با من تماس شخصی بگیرید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4270-tabarzadi.htm

پی نوشت 27 تیرماه 1401: اطلاعیه در مورد جبهه دموکراتیک آقای حشمت طبرزدی

مطالب مرتبط: 1     2     3    4     5

 

tabarzadi

 

آقای حشمت طبرزدی، یکی دو ماه است می بینم دوباره تلاش می کنید با من ارتباط برقرار کنید. شما خوب می دانید یک پژوهشگر و ژورنالیست هستم و عضو هیچ تشکیلاتی نیستم هرچند سالها از تشکیلات شما هواداری کردم، و مدت کوتاهی در زمان جنبش سبز، به دعوت شما، عضو هیئت تحریریه ی «پیام دانشجو» شدم. دو سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «پاسخگویی: آقای حشمت طبرزدی از شما هم دیگر حمایت نخواهم کرد»، همه ی ماجرای اینکه چگونه مأمورتان با فتنه گری علیه اینجانب، در صدای آمریکا، در سال 2007، زندگی خود و خانواده ام را نابود کرد، توضیح دادم. مأموریتش این بود که چون دیدگاهم با طرح شما برای رساندن جبهه دموکراتیک به رهبری سیاسی اپوزیسیون منطبق نبود، یا مرا در بولتن بورد جبهه ملی واشنگتن قانع کند کاری را که شما می خواهید انجام دهم، و یا که نابودم کند، و مدتی بعد، هنگامیکه در صدای آمریکا کار می کردم، راه دوم را با استفاده از نفوذش، به اجرا گذاشت و مطمئنم بدون اطلاع شما که دبیرکل جبهه دموکراتیک هستید، این کار نمی توانسته انجام شود. همچنین بعداً در مقاله ای تحت عنوان «یادداشتی درباره ی آقایان حشمت طبرزدی، و حسن شریعتمداری»، توضیح دادم که دلیلی ندارد به خاطر اختلاف شخصی با من، به فعالیتهای شما در شورای گذار لطمه ای وارد آید؛ و در نتیجه این نگارنده مانعی برای فعالیت شما و جبهه دموکراتیک در شورای گذار نبوده ام. مدتی است مأمورتان به جای جبران مافات، دارد همان بازی ها را در رابطه با تشکیلات دیگری در خارج برای رساندن شما و جبهه دموکراتیک به جایگاه رهبری اپوزیسیون انجام می دهد، گویی در تشکیلات شما آنچه به کسی یاد نمی دهند صداقت است، و به جایش دروغ گویی و فتنه گری مبنای کارها است، و این فرد روی صدتا حزب توده را در بی پرنسیپی سفید کرده است، وقتی حتی به خاطر اختلاف با یک روزنامه نگار آزادیخواه (محمد مسعود)، حزب توده او را کشت و به گردن رژیم شاه انداخت و فقط سالها بعد بود که احمد شاملو از این حقیقت دهشتناک در اپوزیسیون، پرده برداشت! با اینهمه من نام این فرد را اعلام نمی کنم؛ اما، اگر به این دروغ تازه ادامه دهد که می گوید آن کسی نبوده که با همکاری وبلاگ «سرباز کوچک» که در ظاهر پادشاهی خواه اما آنها هم عامل شما و جبهه دموکراتیک هستند، به صدای آمریکا رفته؛ نامش را اعلام می کنم و دو نفر از مدیران صدای آمریکا که هنوز در قید حیات هستند می توانند در این رابطه مورد سؤال قرار گیرند که او را شناسایی کنند تا راست و دروغ قضیه روشن شود، و در آنصورت گله نکنید که نامش را اعلام کنم چون دلیلش دروغهای خودش است. در چند روز اخیر می بینم یکی دیگر از دوستانتان دارد با همین نوع بازی های دروغ؛ اما، در داخل کشور، با زندگی فعالان باصداقتی که با پرنسیپ هستند، برای خودنمایی، همین شامورتی بازی های شما و گروهتان را به اجرا می گذارد. اگر ادامه پیدا کند در آن مورد هم اطلاع رسانی خواهم کرد. من وقتی شهرام همایون به دروغ، شما را به چیزی متهم کرد تا آخرش هم جلویش ایستادم. از دروغ و دروغگویی بدم می آید حتی اگر سرم را به باد دهد. این را به آن مأمورتان هم بگویید. با اینهمه، آنطرف واقعیت را هم بگویم که در زمان جنبش سبز چندفعال باصداقت در تشکیلات تان دیدم که در ایران بودند و نمی دانم هنوز با شما هستند یا نه؛ امیدوارم در آینده بیشتر از آن نوع فعالان در جمع شما ببینم که با پرنسیپ باشند، نه اینگونه افراد بی صداقتی که زندگی من و خانواده ام را نابود کرده اند و مثل کبک سر خود را در برف کرده اند و طلبکار هم هستند! اگر کار به آنجا رسید که نام این فرد بی شرف را اعلام کنم همه ی مردم می توانند ببینند و قضاوت کنند که چه جانورهایی در این اپوزیسیون برای جاه و مقام و رساندن شما و تشکیلات جبهه دموکراتیک به رهبری اپوزیسیون، به هر کار شنیعی دست می زنند و مدعی رهبری حقوق بشر در کانادا هستند و شغل خود را هم مشاور املاک اعلام می کنند. می دانید، امسال بدترین نوروزی بود که در همه ی این 43 سال داشتم و دلیلش نیز شما و مأمورتان و تشکیلات جبهه دموکراتیک بود که عامل همه این وضعیت بودید و یک ذره احساس مسؤلیت در قبال این گندکاری در رابطه با من و خانواده ام نکردید و حتی سعی حداقلی برای جبران مافات نکردید، وقتی اینهمه سال است دارم در این مورد جِزّ میزنم و شما خوب از همه ی چند و چون قضیه خبر دارید، از 2007 تا 2022 یعنی 15 سال در این مورد نوشتم؛ و بعد شما در مورد اجحافات رژیم اسلامی و پاسخگو نبودن آن می خواهید رهبر مردم باشید! اینطوری با دروغ و این همکارانی که حاضرند هر بلایی سر مخالف خود بیاورند تا به هدفشان برسند، می خواهید اعتماد کسب کنید؟ به درود!

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم فروردین ماه 1401
March 21,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH