Sam Ghandchiسام قندچي حاشیه: تمرین مراسم استقبال رسمی از امام زمان در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4220-imam-zaman.htm

Sideline: Practice for Formal Welcoming of Imam-Zaman in Iran

http://www.ghandchi.com/4220-imam-zaman-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

imam-zaman

 

چندی پیش، در حساب توییتری دوست عزیزم دکتر اسماعیل نوری علا، ویدیویی دیدم تحت عنوان «تمرین مراسم استقبال رسمی از امام زمان در ایران»، و آنرا در توییتر ایرانسکوپ، ریتوییت کردم! هیچوقت از دکتر نوری علا در مورد منبع این ویدیو سؤال نکردم اما برایم جالب بود، و حتی خنده آور، چرا که درک *تحت الفظی* اسطوره های مذهبی را، در میان شیعیان ایران، چه معتقدان، و چه مخالفان آنها، به نمایش می گذارد! خوانندگان ممکن است بدانند که اکثریت ایرانیان به شاخه ی شیعه ی اثناعشری ِ مذهب اسلام، تعلق دارند، با این اعتقاد که غیبت امام دوازدهم شیعه (حضرت مهدی)، 12 قرن پیش در چاهی روی داده، و منتظر بازگشت او برای گستردن عدالت در جهان هستند! در نزدیکی شهر قم در ایران *چاهی* هست که معتقدان تصور می کنند، آن چاهِ مورد اشاره است، و برخی از مردم نظیر رییس جمهوری اسبق رژیم اسلامی آقای محمود احمدی نژاد، به معنی تحت الفظی به این حکایت باور دارند و او و کابینه اش به کرّات در محل *چاه جمکران* حاضر می شدند! در کودکی سالها پیش از پیروزی حاکمیت رژیم اسلامی بر ایران، از آن محل به همراه خانواده دیدن کرده بودم، و در آنزمان، چیزی بیش از یک چاه متروکه نبود! لغت *تحت الفظی* آن چیزی است که مایلم در اینجا مورد تأکید قرار دهم، چه در رابطه با آنهایی که به این حکایت اعتقاد دارند، که به دلیل تحت الفظی اندیشیدنشان، مرا به یاد اشعریه می اندازند، و چه مخالفانشان به دلیلی مشابه! اعتقاداتی مشابه در مسیحیت، با اینگونه تفسیرهای *تحت الفظی*، در قرون وسطی، وجود داشتند! امروز وقتی کسانی را در غرب می بینم که با اینچنین اسطوره های مذهبی مخالفت می کنند، بیشتر حالتی *معماآمیز* و آمیزه ای از *شگفتی با بیانی محترمانه* را با خود دارد، همانگونه که کودکی با پاپانوئل وداع می گوید! آوازهایی نظیر «در هوا امشب» اثر فیل کالینز که دیدگاه هایش پوپری است، یا ترانه ی آر ئی ام تحت عنوان «از دست دادن مذهبم»، این گونه احساس *شگفتی با بیانی محترمانه* را برایم تداعی می کنند، و نه نوعی رد کردن تحت الفظی اینگونه اسطوره های مذهبی! خود نیز دیدگاه هایم را چند هفته پیش درباره ی آنگونه که به جهان می نگرم در مقاله ای تحت عنوان «دو گزینه در فراسوی سینگولاریته ی کرزوایل»، به رشته ی تحریر در آوردم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

16 دی ماه 1400
January 6,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH