sam-ghandchi خیزش 1400: درخواستی از مریم رجوی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4130-maryam-rajavi.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

 

maryam-rajavi

 

خانم مریم رجوی، سالهاست درباره سازمان مجاهدین و جریان اصلاح طلبی بحث کرده ام و در این یادداشت قصدم تکرار نیست و هدف، موضوعی عملی است! می دانیم خیزش 1400، دوهفته پیش، از خوزستان آغاز شد و همچنان در سراسر ایران ادامه دارد. رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، تا حالا در شهرهای مختلف دهها نفر را کشته و صدها نفر را بازداشت کرده است. در نتیجه نمی شود از همه ی معترضان انتظار داشت هنگام روبرو شدن با چنین خشونت آشکار رژیم تا به دندان مسلح، گاندی باشند، و در برابر این حملاتی که به تظاهرات مسالمت آمیز می شود، از خود دفاع نکنند، و مطمئناً خشونت را عوامل نظامی و امنیتی رژیم با تیراندازی به تظاهرکنندگانِ بدون سلاح و قتل آنها، شروع کرده اند، همانطور که زنده یاد پویا بختیاری را دو سال پیش در اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی در خیزش آبان ماه 98، به قتل رساندند، هنگامیکه کسی حتی دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه ی عوامل رژیم در آن سال انجام نداد! در نتیجه همه ی آنهایی که تظاهرات مسالمت آمیز را بدون دفاع از خود ادامه می دهند، از حق دفاع برای هر کسی که هدف خشونت قرار گیرد، حمایت می کنند! با اینحال آنچه همه ی ما در اپوزیسیون ایران از تجربه ی 8 سال پیش سوریه آموختیم این بود که جنبش بزرگی که برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری بشار اسد آغاز شد؛ به دلیل جنایات داعش که انتقامگیری های شنیعی را در ابتدا بعنوان اپوزیسیون انجام داد، هم اعتبار اپوزیسیون را خدشه دار کرد و هم باعث شد که کمی دیرتر حرکت برای سرنگونی بشار اسد به جنگ با داعش تبدیل شود، و در پایانِ کار، رژیم بشار اسد برنده ی مبارزاتی شد که هزاران جانباخته ی سوری زحمت آنرا کشیده بودند و هدفشان ایجاد رژیمی دموکراتیک در سوریه بود که شوربختانه تحقق نیافت! در حقیقت داعش دفاع از خود را با انتقام گیری از نوع طالبان یکسان کرده بود و با سربریدن مأموران رژیم اسد، فضای خشونت را گسترش داد! در مورد «جنایات جنگی» همه می دانیم یعنی حتی در جنگِ کشورها نیز، ارتکاب «جنایات جنگی»، دفاع از خود محسوب نمی شود و قابل تعقیب قانونی است! منظور اینکه از شما درخواست دارم که از هواداران خود بخواهید اگر در صفوف معترضان خیزش 1400 فعالیت می کنند، از ارتکاب هرگونه «جنایت جنگی» خودداری کنند و آنرا دفاع از خود قلمداد نکنند! «جنایات جنگی»، فضای مبارزات حق طلبانه ی مردم ایران را خدشه دار می کند و باعث شکست انقلاب 21 ایران می شود. می دانم سازمان مجاهدین یکی از متشکل ترین نیروهای اپوزیسیون است و در نتیجه کادرها، اعضا و هواداران شما به دلیل «آتش به اختیار بودن» کاری انجام نمی دهند؛ و امیدوارم رهنمود روشنی از سوی رهبری سازمان مجاهدین به فعالین سازمان در این رابطه داده شود که دفاع از خود، به معنی راه انداختن انتقام جویی و وحشت آفرینی در خیابانها نیست! اگر برخی فکر می کنند با ایجاد چنان صحنه های هولناک نظیر سربریدن مآموران رژیم، آنها را می ترسانند و به این طریق کمکی به معترضان هستند، اشتباه می کنند و می توانند به دهها کتاب درباره ی موضوعات استراتژی، تاکتیک، و تجربیات نظامی، از سون تزو تا کلازویتس، و منابع مرتبط به این موضوعات، نظیر بحث اخیر دکتر مهران براتی که به تحریمها با استفاده از تجربیات نظامی پرداخته، مراجعه کنند. در حقیقت وقتی سازمان مجاهدین از اول، بعنوان تشکیلاتی برای فعالیت مسلحانه ایجاد شده، مطمئناً شما و کادر رهبری سازمان از همه ی این منابع فکری آگاه هستید. تنفرآفرینی با بیان خشم، فرق دارد و دفاع از خود اساساً از نوع دومی است! با سپاس از توجه شما!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم مرداد ماه 1400
July 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles