Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به اطلاعیه ی فیسبوک آقای رضا پهلوی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3283-reza-pahlavi-fb.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

   

reza-pahlavi-fb

 

چند ماهی است فیسبوک آقای رضا پهلوی، اعلان مطالب تازه ای را که درج می کنند برایم توسط فیسبوک میفرستند و سپاسگزارم و در واقع چند بار هم آن مطالب را جالب دیده و درباره ی آنها یادداشتهایی نوشته ام: (1    2    3    4    5).  در حقیقت به دلیل پخش ویروس توسط سایبری های رژیم، همه ی ما از دریافت هر مطلبی در اینترنت وحشت داریم و این کارِ رژیم اسلامی بیش از همه به خود آنها لطمه زده که شخصاً حتی لینک سایتهای خبری داخل ایران را تا بتوانم درج نمی کنم یا با صد تذکر که لینک از داخل ایران است ذکر می کنم، که گویی لینک از سایتهای مافیایی است که دستکم کامپیوترتان را از کار می اندازند، این شده شهرت رژیم اسلامی در دنیای اینترنت که بیش از همه خودشان را با اعمال سایبری هایشان، بی اعتبار کرده اند و حرف تازه ای نیست؛ اما، چند روز پیش مطلبی را از آقای رضا پهلوی از دوسال پیش که در این مورد بود و سایت شورای مدیریت گذار از توییتر خودشان لینک کرده بودند، گوش کردم که بسیار شنیدنی بود، و با شفافیت این اقدامات سایبری ها را خنثی می کند. به هر حال چهار ساعت پیش اعلانی را در مورد یوتیوب تازه ای از ایشان که امروز در صفحه ی فیسبوک آقای رضا پهلوی درج شده، دریافت کردم. در حقیقت دو روز پیش که آن مطلب در اینترنت توسط تولیدکنندگان آن پخش شده بود، در دو یادداشت مورد بحث قرار دادم، یکی با ذکر نام پرنسس یاسمین پهلوی، و دومی نیز بدون ذکر نام کسی تحت عنوان «اعترافات زندانیان و بقیه ی حرفها که آدمهای تحت فشار بیان می کنند»! ضرورتی نمی بینم بیشتر در این مورد بحث کنم و شکی نیست که حمایت از پناهجویان ایرانی در یونان کاری نیک است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم اردیبهشت ماه 1399
April 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH