Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره ی برخی مدعیان ایجاد دولت در تبعید در خارج کشور

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3273-dolate-dar-tabeid.htm

مطالب مرتبط: 1     2

   

dolate-dar-tabeid

 

واقعاً نوشتن این یادداشت لزومی نداشت چون حرف تازه ای درباره ی داستان دولت درتبعید ندارم. دولت در تبعید نظیر بسیاری ایده های دیگر از نقطه نظر انتزاعی نه خوب است و نه بد، و مثلاً اقدام شارل دوگل در ایجاد دولت در تبعید کار درستی بود و نمونه های غلط هم در تاریخ بسیار است. ساختن سفینه برای رفتن به کره مریخ توسط فیزیکدانان هم کار غلطی نیست و نمونه های زیادی وجود دارد. اما وقتی کسی ادعای راه اندازی «دولت در تبعید» را می کند و در عمرش یک اعلامیه پخش نکرده مانند کسی است که ادعا کند فیزیکدان است و می خواهد طرحی برای رفتن به کره مریخ ارائه و اجرا کند، اما در عمرش یکساعت هم وقت در آزمایشگاه فیزیک نگذاشته باشد! واقعاً حرف تازه ای در این باره نبود و ببخشید که وقت شمای خواننده را با این یادداشت تلف کردم. در پایان می خواهم بعنوان یک ایرانی از پرنسس یاسمین پهلوی که همچنان در این روزهای کرونا، صدای پناهجویان ایرانی گرفتار در یونان هستند، سپاسگزاری کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم اردیبهشت ماه 1399
April 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH