Sam Ghandchiسام قندچي خیانت رهبران نایاک به ایرانیان و یادی از سخنان نیما یوشیج درباره ی رهبران حزب توده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3261-niac-nima-yooshiij.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9

   

nima-yooshij

 

درباره ی نایاک به اندازه ی کافی نوشته ایم و اگر کسی نخواهد بشنود خودش نخواسته وگرنه سالهاست گفته شده و فقط هم امروز نیست، از همان اولین روزهای اینترنت در اس سی آی حتی قبل از اینکه آن 6 گروه لابیگرای رژیم اسلامی متحد شوند و نایاک را تأسیس کنند، بحث شد که دوستانی دارند به ژست گرفتن رژیم اسلامی بمثابه یک قربانی، یاری می رسانند و تحت عنوان "ضدجنگ" جنایات رژیم را توجیه می کنند، و به اینطریق به مردم ایران است که خیانت می کنند، و آنها در برابر فعالیتهای سیاسی ضد رژیم اسلامی در اس سی آی که بزرگترین شبکه ی اجتماعی در آن روزگارِ پیش از فیسبوک و توییتر بود، سد ایجاد کردند و حتی وکلایشان صاحب این قلم را زیر فشار گذاشتند که مقالاتم در نقد یکی از کارگزاران نایاک را از اس سی آی و کل اینترنت در آن روزهای پیش از یازدهم سپتامبر 2001، حذف کنم. و کم کم در اس سی آی دیگر حرفی از یادبود زنده یادان عبدالرحمن برومند و شاپور بختیار گفته نمی شد و هنگام قتل فروهرها دو عامل رژیم اسلامی که آن روزها علناً و رسماً در خاک آمریکا تعزیه گردان حملات به فروهرها در اس سی آی بودند، این ادعا را دامن می زدند که قتلها کار گروههای سیاسی کرد است، و آن روزها جوانانی که در اس سی آی فعال بودند حتی نام زنده یادان داریوش و پروانه فروهر را نشنیده بودند و لابیگران رژیم می خواستند که جوانان را در بی خبری از فروهرها نگهدارند، و به خاطر حمایت از فروهرها، آن دو عامل رژیم سالها اینجانب را تا پیش از یازدهم سپتامبر 2001 که دیگر عملکرد آمریکا در مقابله با تروریسم جدی شد، هدف همه گونه فحاشی قرار می دادند و خوانندگان اس سی آی در آن روزگار جوانتر از آن بودند که حقایق تاریخی و سیاسی ایران را بدانند، و بقیه ی ماجراها را همه می دانیم که چگونه فعالان اس سی آی به دام لابیگران رژیم اسلامی افتادند، و بعداً هم در صدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی نفوذشان را بیشتر کردند و این رسانه های فارسی زبان بین المللی را در خدمت لابیگری رژیم اسلامی قرار دادند و دوباره چپ هوادار اصلاح طلبان در اینهمه نقشی اساسی داشت. آنچه رهبران نایاک و پیش از آن رهبران همان 6 گروه تشکیل دهنده ی نایاک در 30 سال گذشته در آمریکا انجام دادند مرا به یاد کارهای رهبران حزب توده طی سالهای 1320 تا 1332 می اندازد که بالاخره باعث شکست جنبش عظیم آزادیخواهی مردم ایران در آن سالها شدند و بعد از 28 مرداد 1332 نیما یوشیج شعر «می تراود مهتاب می درخشد شب تاب» را به همین دلیل سروده، و وقتی در آن شعر می گوید «در و دیوار به هم ریخته شان برسرم می شکند»، دقیقاً منظور همین است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام فروردین ماه 1399
April 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH