Sam Ghandchiسام قندچي کرونا، زندانیان، زنده یاد عبدالرحمن برومند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3260-boroumand-prisoners.htm

پی نوشت دوم اریبهشت 1399: با وجود ابتلا به کرونا؛ تداوم بازداشت و حال نامناسب «سحر تبر» در زندان قرچک ورامین

پی نوشت 30 فروردین 1399: بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت 29 فروردین ماه 1399

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9

   

boroumand-prisoners

 

امروز 29 امین سالگشت قتل زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند است. برای ما که پدرمان بطور عادی درگذشته، سالگشت وفات دردناک است تا چه رسد به لادن و رؤیا برومند که پدرشان را در قتلهای زنجیره ای از دست دادند، و البته با استقامتی بی نظیر، یادبود امید را ساختند و همچنان روز و شب برای حقوق بشر در ایران و جهان، تلاش می کنند. دکتر لادن برومند چند سال پیش درباره ی نقش آیت الله رفسنجانی در این جنایت یادداشتی نوشتند که همچنان خواندنی است چرا که برعکس اکثریت چپ همدست نایاک در خارج کشور، در فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد، شرکت نداشتند. نکته ی دیگر نیز اینکه قتل دکتر عبدالرحمن برومند مقدمه ی قتلهای بعدی در خارج کشور از جمله قتل زنده یاد شاپور بختیار، و بعد هم در داخل کشور قتل زنده یادان فروهرها و نویسندگان بود. امروز ما در رابطه با فاجعه ی کرونا در زندانهای ایران با وضعیت مشابهی روبرو هستیم که نایاک یک کلمه درباره اش حرف نمیزند، کشورهای مورد حمایت چپی ها یعنی چین و روسیه همچنان به فروش ابزار سرکوب به رژیم اسلامی ادامه می دهند، و جامعه ی جهانی نیز به دلیل بحران کرونا در کل دنیا، نقض فاحش حقوق بشر را در زندانهای ایران، نادیده می گیرد. شماری از زندانیان سیاسی در واقع در نتیجه ی عدم موافقت با مرخصی شان به نوعی دارند قربانی قتلهای زنجیره ایِ نوع تازه ای می شوند و متأسفانه عفو بین الملل و سازمانهای دیگر حقوق بشری فقط به هشدار دادن اکتفا کرده اند. چرا روی فروش ابزارهای سرکوب به رژیم اسلامی توسط چین و روسیه و دیگران تحریم گذاشته نمی شود. امروز از وضعیت ابتلای سحر تیر به کرونا در زندان خبردار شده ایم، فردا می تواند نسرین ستوده با این نوع قتل زنجیره ای دوران کرونا روبرو شود. شرایط عادی نیست و سازمانهای حقوق بشری نباید به روال همیشگی به هشدار دادن بسنده کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام فروردین ماه 1399
April 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH