Sam Ghandchiسام قندچي دو نکته: یکی درباره ی زنده یاد شاپور بختیار و دو دیگر تئوریک درباره تاریخ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3181-mehestam031520.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7

 

stalin-bakhtiar-khomeini

 

سخنران جلسه ی امروز یکشنبه 25 اسفندماه 1398 مهستان سکولار دموکراسی ایران، آقای بهزاد مهرانی بودند که بسیار مورد احترام این نگارنده هستند، هرچند هیچوقت با ایشان آشنایی و تماسی نداشته ام، و آنچه در اینجا می نویسم ابداً ربطی نه به ایشان و نه به بحثهایشان دارد. مهستان سکولار دموکراسی چند هفته ای است که به موضوع انقلاب 57 پرداخته و ناخواسته وارد تاریخ شده، و در جلسه ی امروز نیز بیشتر نکات تاریک تاریخ انقلاب 57 توسط آقای منوچهر یزدیان توضیح داده شد، که بسیار دقیق و شنیدنی بود. این نگارنده نیز تاریخ نگار نیستم ولی دو موضوع تاریخی را که چند هفته ای است مرتب در بحثهای مهستان تکرار می شود، لازم به توضیح می دانم:

 

1. این ادعا که انقلابیون 57 به زنده یاد شاپور بختیار پشت کردند چون با اصلاح رژیم شاه مخالف بودند. واقعیت این است که انقلابیون ایران بعد از تجربه ی خیزش سالهای 1339 تا 1342 که حدود یک دهه پس از 28 مرداد 1332 بود و به خاطر فشار آمریکا در دوران کندی، رژیم شاه نه تنها به دولت دکتر علی امینی اجازه داد سکاندار کشور شود بلکه جبهه ی ملی را نیز اجازه داد که وارد دولت شود، اما زود به آن شراکت در قدرت پایان داد و حتی دکتر علی امینی را هم برکنار کرد تا چه رسد به آنکه دکتر صدیقی و جبهه ملی را در همان سالهای 1340 بخواهد تحمل کند که نکرد، در نتیجه انقلابیون 57 می ترسیدند که دوباره رژیم شاه موقتاً حضور زنده یاد بختیار را در 1357 تحمل کند اما بعداً دوباره ورق برگردد و بشود آش همان و کاسه همان، و شاید دکتر صدیقی به خاطر چنین سابقه ای، این بار پیشنهاد نخست وزیری را در 57 از شاه نپذیرفت، گرچه دلایل دیگری دکتر صدیقی برای این تصمیم در سال 57 مطرح کرد. به هر حال این که آیا انقلابیون 57 در این بدیینی حق داشتند یا نه، قابل بحث است و حتی اینکه برخی در اپوزیسیون نیز که مخالف رژیم اسلامی بودند و بعداً در لو دادن کودتای نوژه نقش داشتند، شاید به همین دلیل بوده است. این دومی را در برخی سایتهای تاریخ دیده ام و نمی خواهم برای حفظ حرمت آن افراد، نام ببرم چون خود صاحب این قلم، پژوهش مستقل در این زمینه نکرده ام و از صحت و سقم اتهامات وارد شده به آن افراد در اپوزیسیون خبر ندارم، هرچند می دانم آنها بخشی از به اصطلاح «اپوزیسیون ضدامپریالیست» هستند، و به هرحال اینکه کسی با این دیدگاهِ انقلابیون در سال 57 موافق باشد یا نه، بحث مفصلی است، اما مطمئناً بحثهای امروز اصلاح طلبان اصلاً ربطی به این موضوعات ندارد و همانطور که آقای بهزاد مهرانی به درستی گفتند، آنچه این روزها شاهد آن هستیم همان بازی های اصلاح طلبان است که دوباره راه افتاده اند و حرف تازه ای هم ندارند.

 

2. کلاً در انقلاب اکتبر روسیه در 1917 و ایران در بهمن 1357 به طور باورنکردنی اتقلابیون نسبت به بازماندگان رژیم پیشین خشونت اعمال کرده اند که از زمان انقلاب کبیر فرانسه در 1789 بی سابقه بوده است. بنظر می رسد اینکه انقلابیون روسیه اینگونه عمل کردند به دلیل این تصور بوده که فکر می کردند انقلابیون اروپا در انقلابهای 1848 و 1870 که دومی همان دوران کمون پاریس است، به خاطر عدم اعمال خشونت علیه بقایای رژیم پیشین، شکست خوردند و در نتیجه رژیم پیشین توانست دوباره در آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای به اصطلاح «اروپای قاره ای»، به قدرت بازگردد، و از انقلابیون انتقام بگیرد، و به همین خاطر در 1917 در روسیه به افراط رفتند و حتی بعد هم در رژیم شوروی، چه در زمان لنین و چه در زمان استالین همچنان انقلابیون روسیه به رغم آنکه نظیر رژیم اسلامی کنونی در ایران، سالها بود در قدرت بودند، سرکوب بازماندگان رژیم پیشین را متوقف نکردند و البته سرکوب اپوزیسیون جدید را نیز به آن اضافه کردند، و درست است که از توجیه کمونیستی استفاده می کردند که چون دشمن، کل طبقه ی سرمایه دار است و هنوز در جامعه وجود دارد، باید با سرکوب نابود شود، اما در حقیقت ترس از بازگشت رژیم سیاسی پیشین بود که باعث اعمال خشونت بی حد و حصر برای نیم قرن در شوروی شد. البته چنین تئوری درباره ی تاریخ خیلی کار می خواهد، اگر که درست باشد. به هر حال حتی اگر این بحث درست باشد نباید برای توجیه خشونت انقلابیون روسیه در 1917 و انقلابیون ایران در 1357 و بعد هم 41 سال خشونت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران به کار رود، کاری که اصلاح طلبان اسلامی می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم اسفند ماه 1398
March 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH