Sam Ghandchiسام قندچي حسین ایبیش، ایران، عراق، آمریکا، چین و مسیح علینژاد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3233-hussein-ibish-english.htm

Hussein Ibish, Iran, Iraq, US, and Masih Alinejad

http://www.ghandchi.com/3232-sanders-exit-english.htm

پی نوشت 22 فروردین ماه 1399: نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای در مورد نیروهای نیابتی در عراق

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8      9     10    11    12     13     14     15     16     17     18

   

khamenei-irgc

 

با آقای حسین ایبیش آشنایی ندارم و هیچگاه با ایشان تماسی هم نداشته ام و فقط گاهی مقالاتی را تصادفاً از ایشان در مطبوعات می بینم. دو سال پیش، به مقاله ای از ایشان تحت عنوان «یک جنگ مالی نمی تواند ایران را متوقف کند؛ چه باید کرد»، پاسخ دادم. مقاله ی تازه ی ایشان تحت عنوان «آمریکا و ایران به رویارویی در عراق نزدیک می شوند»، توصیف واقعیت وضعیت کنونی در عراق است. بارها در دو سال گذشته نوشتم ج.ا.ا ضروری است که حشدالشعبی، کتائب حزب الله و جریانات نیابتی مشابه خود را در عراق، منحل کند، ماجراجویی هایی که تا کنون تراژدی پرواز 752 را برای مردم ایران به ارمغان آورده است. اما در عوض، نیروهای نیابتی رژیم اسلامی ایران در عراق به کشتار معترضان عراقی نظیر «ام عباس» دست زده اند، معترضانی که نمی خواهند کوکلاکس کلانهای شیعه، کشورشان را بگردانند و در برابر آن ایستادگی می کنند وقتی همزمان در جنگ با ویروس کرونا هستند، به همانگونه که نمی خواستند داعش کشورشان را بگرداند. شخصاً پیروزی را برای معترضان سکولار دموکرات عراقی در آزاد کردن کشورشان از همه ی کوکلاکس کلانهای اسلامی، سنی یا شیعه، آرزو دارم و معتقدم آمریکا، اروپا، و همه ی دوستداران آزادی در جهان بایستی از آنها حمایت کنند همانطور که وقتی عراقی ها در موصل با داعش می جنگیدند. آن دسته از اپوزیسیون ایران در خارج کشور نیز که به جای مبارزه با کوکلاکس کلانهای اسلامی شیعه، کارشان در این روزها شده حمله به آمریکا و بریتانیا، خودشان از ایرانِ تحت رژیم اسلامی که در به قدرت رسیدنش نقش داشتند، 38 سال است فرار کرده اند و جرئت بازگشت به آن آشی که خود پختند را ندارند، و همین آمریکا و اروپا را برای زندگی انتخاب کرده اند اما بی شرمانه همه ی این سالها از روسیه و چین و رژیم اسلامی حاکم بر ایران حمایت کرده اند و به آمریکا می تازند، دستی که به آنها کمک کرده را گاز گرفته اند و از ایرانیانی نظیر خانم مسیح علینژاد که با رژیم اسلامی مبارزه می کند، طلبکار هستند. توجیه گران رژیم اسلامی حتی یک کلمه نمی گویند قراردادهای تازه به چین اجازه می دهد برای حفاظت از سرمایه های خود، در داخل خاک ایران از نیروی نظامی چین استفاده کند. اگر به زعم توده ای های سازنده ی نایاک، خانم علینژاد بلد نیست مبارزه ی درست با رژیم اسلامی کند، خود شماِ توده ای ها، چرا با اینهمه تجربه، در این 41 سال، مبارزه ای با این رژیم نکرده اید، و فقط جنایات آنرا تحت عنوان ضدجنگ، توجیه کرده اید. در 41 سال گذشته اصل جنگ مردم ایران، روز و شب، با ج.ا.ا بوده و شما در بوجود آمدن این رژیم اسلامی حاکم بر ایران نقش اساسی داشتید، و بعد آمده اید در آمریکا و اروپا زندگی می کنید و با آمریکا و بریتانیا مبارزه می کنید و نه با رژیمی که خودتان از دستش فرار کرده اید و جرئت بازگشت به ایران را به دلیل حاکمیت همین رژیم ندارید؛ و به جایش، درباره ی دیگر فعالان حقوق بشر در خارج کشور نظیر خانم مسیح علینژاد که با رژیم اسلامی مبارزه می کنند، با کامنتهای پوچ فیسبوکی بدگویی می کنید. اگر بهتر از خانم علینژاد مبارزه بلد هستید، این گوی و این میدان!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم فروردین ماه 1399
April 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH