Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون: قدرت، ضعف و حمایت مردمی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3217-hemayate-mardomi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

   

hemayate-mardomi

 

بسیاری از فعالانِ سیاسیِ با تجربه می گویند مردم از اپوزیسیونی حمایت می کنند که قدرت نشان دهد و نه ضعف؛ و برخی درباره ی موفقیت راه پیمایی بزرگ مائو تسه تونگ در چین، چنین تفسیر می کنند که نیرویی سیاسی قدرت خود را از یک روستا به روستایی دیگر به نمایش گذاشت و توانست حمایت مردم را کسب کند، و در اینجا هدفِ بحث، درست بودن مائوئیسم نیست که در رد آن بیراهه به تفصیل نوشته ام. اما اگر این حرف درباره ی حمایت مردمی درست باشد، شاید یک مشکل اپوزیسیون ایران در 40 سال گذشته این بوده که همه جا ظلم و ستمی را که بر مخالفان رفته، به مردم نشان داده، اما قدرت خود را مطرح نکرده، یعنی حتی اگر نظیر سون تزو فکر کنیم که «دانش قدرت است»، در این زمینه هم بیشتر، اپوزیسیون، نقد و نشان دادن نقطه ضعفهای یکدیگر را برای مردم به نمایش گذاشته تا که قابلیتها و نقطه ی قوت هر بخش اپوزیسیون در عرصه ای که توانمند هستند، به مردم نشان داده شود. حتی در دموکراسی آمریکا نیز وقتی یک کاندیدای ریاست جمهوری موفق است کمکهای مالی برای او سرازیر می شود، در حالیکه وقتی در موضع ضعف قرار دارد حمایتهای مردمی هم از بین می رود. ممکن است بگوییم پس چطور آیت الله خمینی و هوادارانش که سالها از ظلم بر امام حسین و شکستهای اسلام در تاریخ حرف زدند توانستند حمایت مردمی در ایران کسب کنند. واقعیت این است که در همه ی سالهایی که روضه خوانی امام حسین اجرا می کردند، کارشان سازماندهی ایدئولوژیک در جمعهای بسیار کوچک بود و زمانی حمایت میلیونی به دست آوردند که به هر دلیلی خروج شاه از ایران برای مردم بعنوان قدرت آیت الله خمینی و اسلامگرایان تلقی شد، و البته بعد از آنهم آیت الله خمینی از موضع قدرت، قول آب و برق مجانی می داد، و در مورد دولت میگفت «من دولت تعیین می کنم و توی دهن این دولت می زنم»، و بقیه ی ماجرا را می دانیم. ممکن است گفته شود که همه ی این حرفهای او دروغ بود چه وقتی خروج شاه را به حساب قدرت اسلامگرایان گذاشت چه وقتی قول آب و برق مجانی داد و این حقیقتی درباره ی بازی های قدرت است، ولی چه نیروهایی که با صداقت هستند و چه آنهایی که نظیر خمینی فاقد صداقت هستند، با این واقعیت روبرو هستیم که مردم وقتی اپوزیسیونی در موضع ضعف است و نه قدرت، از آن حمایت نمی کنند، هرچند رفتار نخبگان متفاوت است و بسیاری از آنها پتانسیلها را می بینند همانطور که 50 امضا کننده ی بیانیه ی استقلال آمریکا به رغم آنکه افراد ثروتمند و مرفهی بودند از آن انقلاب حمایت کردند و خود را با خطر جدی مالی و جانی روبرو کردند هنگامیکه بریتانیا در آنزمان برای آنها حکم اعدام بعد از بیرون آوردن روده هایشان را اعلام کرده بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم فروردین ماه 1399
March 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH