Sam Ghandchiسام قندچي انتخابات: آقای طبرزدی، ما با اصلاح طلبان مخالفیم اما همان کارهای آنها را می کنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3093-heshmat-tabarzadi.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2020/0220/020320.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

heshmat-tabarzadi

 

دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی، ساعتی پیش توییت زیر را از شما در ارتباط با انتخابات پیش رو خواندم:

 

"من میخواهم از اپوزسیون دعوت کنم تا اقدام هنرمندان در تحریم جشنواره ی زجر را الگو قرار داده و دست به #بایکوت_همه_جانبه_نمایش_انتخابات بزنیم. حتا از انتشار اخبار ان پرهیز کنیم و کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان را به عنوان غاصبان کرسی های نمایندگان ملت معرفی نماییم."*

 

تلاش برای تحریم انتخابات را سالها است داریم می کنیم و حتی تلاش برای شرکت در انتخابات را هم کردیم و این رژیم حاضر نشد به سکولارها حق انتخاب شدن و تشکیل احزاب بدهد و اصلاح طلبان هم هیچگاه از حق ما سکولارها برای انتخاب شدن و تشکیل احزاب حمایت نکردند، به رغم آنکه از رأی سکولارها در انتخاباتها بیش از 20 سال است که بهره مند شده اند. اما واقعاً همه ی اینها را می دانیم و تغییری نیز حاصل نمیشود و به همین دلیل است که جنبش مردم بعد از خیزش96 اصلاح طلبان را از اپوزیسیون کنار گذاشتند و امروز جایگاهشان در پوزیسیون است مثل بقیه ی جناح های رژیم، و این رژیم و اصلاح طلبانش همین هستند. بازهم نمی گویم از اینگونه تلاشها نظیر تحریم انتخابات که مطرح کرده اید، دست برداریم و حمایت می کنم اما به تصور اینجانب اساساً باید کارهای دیگری کرد که در زیر توضیح می دهم:

 

نمی دانم هیچگاه مقاله ای را که چند سال پیش درباره ی «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه توسط کوکلاکس کلانهای اسلامی» نوشته ام را خوانده اید یا نه و اگر نخوانده اید خواهش می کنم 10 دقیقه وقت بگذارید و با دقت بخوانید و گرچه در مورد مسأله ی زنان در رژیم اسلامی است اما در حقیقت کل رفتار این رژیم و اصلاح طلبان با جامعه در 41 سال گذشته اینچنین بوده، و به همین دلیل هم اصلاً کوکلاکس کلانهای اسلامی از اول به اصلاح طلبان و چپی ها و مصدقی های حامی آنها نیاز داشتند که مکمل کوکلاکس کلانهای اسلامی در این چرخه ی خشونت و عقب نشینی جامعه باشند، و در حقیقت به نوعی ما اپوزیسیون مسالمت آمیز نیز در این سالها مانند اصلاح طلبان در این رابطه عمل کرده ایم البته با هدف دیگر. حالا ممکن است بپرسید که آلترناتیو چیست؟ از دیدگاه این نگارنده باید هرآنچه را که کوکلاکس کلانهای اسلامی برای جامعه ممنوع کرده اند، به چالش بکشیم همانگونه که خانم مسیح علینژاد «حجاب اجباری» را در چهارشنبه های سفید به چالش کشید. به همین سادگی. در آمریکا نیز زمانیکه حرکت جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ شروع شد، فقط روزاپارکز نبود که رفت و در قسمت سفید پوستان در اتوبوس نشست، بلکه سیاه پوستان شروع کردند به توالت های سفید پوستان رفتند و در رستورانهایی که مخصوص سفید پوستان بود خود را تحمیل کردند و غذا سفارش می دادند و بیرون می شدند و باز برمی گشتند و این تبعیضها را به چالش می کشیدند. تا زمانیکه جامعه، تبعیضهایی را که کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران 41 سال است برقرار کرده اند، بطور روزمره به چالش نکشند، وضع تغییر نخواهد کرد، همانطور که در آمریکا هم درست بعد از الغای برده داری این تبعیضها را کوکلاکس کلانها برای به عقب کشیدن جامعه به دوران برده داری به مردم تحمیل کردند، و تا وقتی که جامعه جسارت به چالش کشیدن آن تبعیضها را پیدا نکرد، این وضع ادامه پیدا کرد و نه یکروز و دو روز بلکه 100 سال، بله از زمان تحمیل تبعیضهای کوکلاکس کلانها در آمریکا تا زمان جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ، صد سال طول کشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم بهمن ماه 1398
January 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH