Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی بحث 26 دیماه آقای اسماعیل نوری علا با آقای رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3083-nooriala-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

nooriala-reza-pahlavi

 

اول تذکر دهم که درباره ی این مقاله هیچ مشورتی با آقای اسماعیل نوری علا یا هیچکس دیگری نداشته ام و هم اکنون این نکات به نظرم رسید و خواستم با خوانندگان خود، وشنوندگان گفتگوهای تلویزیونی آقای نوری علا، در میان گذارم. بارها نیز یادآوری کرده ام که همیشه آقای اسماعیل نوری علا می تواند از طرف اینجانب حرف بزند، وهمه ی دوستان مطلع هستند و نیازی به تکرار نیست. اما کمتر از یک هفته پیش یعنی 26 دیماه 1398 آقای اسماعیل نوری علا گفتگویی در برنامه ی «آخرین لحظه با شهرام همایون» داشتند، و در آن گفتگو نکاتی را در مورد همکاری با آقای رضا پهلوی، مطرح کردند. دو روز بعد یکی از همکاران زنده یاد داریوش همایون در مقاله ای به این موضوعات پرداخته است و یک روز بعد از آنهم در جلسه ی مهستان، آقای نوری علا از جمله در مورد همان موضوعات بحث کردند. واقعیت این است که شاید بهترین تحلیل را در مورد واقعیت پیش رو در رابطه با این بحثها همان همکار پیشین زنده یاد دکتر داریوش همایون بیان کردند و این نگارنده نیز نظر خود را در مورد آن تحلیل که بسیار واقعگرایانه بود، در نوشته ای تحت عنوان «بازهم یادداشتی برای دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی»، به روشنی نوشته ام. در نتیجه، دلیل نگارش آنچه در زیر می آید تحلیل موضوع نیست که همان همکار پیشین زنده یاد داریوش همایون بهتر از این نگارنده از موضوع تحلیل ارائه کرده و در وبسایتهای مختلف هم منتشر شده و نیازی به تکرار نیست؛ یعنی موضوع این یادداشت تحلیل وضعیت حاضر نیست. بحث این است که برای آینده ی ایران همانطور که خود آقای رضا پهلوی نیز بارها گفته اند نمی شود چشم امید به هیچ نیروی خارجی داشت هرچند اپوزیسیون ایران هیچ کمکِ بدون قید و شرطی را رد نمی کند. در نتیجه، کارِ خودِ نیروهای سیاسی ایران اصل موضوع است که اکنون مهمترین کار برایشان سازماندهی برای تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات و آینده نگر است. اگر کسی توان این سازماندهی را دارد و در حال انجام آن است، مطمئناً با دیگرانی نیز که توان سازماندهی دارند و مشغول به آن کار هستند، در چارچوب های مختلف ممکن است همکاری کند یا نکند. اما کسانیکه توان این کار را ندارند نظیر صاحب این قلم، اکنون وقت آن است که تصمیم بگیرند، به آنهایی که سازماندهی انجام می دهند، می توانند چه کمکی برسانند؛ اینجانب تا آنجا که در توانم باشد بعنوان خبرنگاری مستقل و ابژکتیف اما هوادار حزب سکولار دموکرات ایرانیان، کارهای خبری انجام خواهم داد، همانطور که اکنون این کار را می کنم. حالا این سؤال را هر کسی که اعلام می کند توان انجام کار سازماندهی را ندارد و یا اصلاً علاقه ای به ایجاد یا عضویت در تشکیلاتها ندارد، لازم است از خود بپرسد. مثلاً یکنفر ممکن است در پاسخ به این سؤال بگوید که می تواند دوبرابر در روز کار کند و نصف درآمدش را در اختیار حزب سکولار دموکرات ایرانیان یا هر تشکیلات سیاسی دیگری که مورد پسندش باشد، برای تغییر رژیم اسلامی به حکومتی سکولار و دموکراتیک، قرار دهد. در واقع آنچه در اینجا مطرح می شود تحلیل از این نیست که مردم در رابطه با این وضعیت چه کار خواهند کرد وقتی امروز در آستانه ی شکل گیری تشکیلاتهایی در میان ایرانیان هستیم و هر روز کادرهای بیشتری دارند در داخل و خارج فعال می شوند که به روشنی دنبال تغییر رژیم هستند. در حقیقت آنچه حدود یک هفته پیش در نوشتاری تحت عنوان «تغییر رژیم: سخنرانی 25 دیماه رضا پهلوی و واکنش برخی نیروهای چپ و ملیون» در ارتباط با سخنان آقای رضا پهلوی بحث شد، اکنون برای هر فردی در داخل و خارج ایران موضوع تصمیم گیری است، از جمله برای خود آقای رضا پهلوی. اینجا موضوع تصمیم گیری هر فرد درباره ی آنچه قادر است در این وضعیت در یاری رسانی به خیزش مردم برای تغییر رژیم انجام دهد، مورد نظر است. شخصاً آنچه که خود قادرم انجام دهم را ذکر کردم و امیدوارم کمکی هرچند ناچیز به حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران و کلاً جنبش مردم برای تغییر رژیم باشد. یکی دیگر ممکن است از نظر مالی به این حرکت کمک کند. به هر حال منتظر ایجاد جبهه ها و ائتلافهای بزرگتر ننشینیم و به همین سازمانهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان کمک کنیم و به هواداران خود نیز همین توصیه را بکنیم که این تصمیم گیری را انجام دهند چرا که بخشی از بار این حرکت بر دوش همین سازمانهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم بهمن ماه 1398
January 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH