Sam Ghandchiسام قندچي کم کم اپوزیسیون ایران در خارج دارد کادر پیدا می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3081-cadres-opposition.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

cadres

 

آنچه در دوران کنفدراسیون، آن تشکیلات عظیم را به حرکت در می آورد نه اعضا و هواداران بودند و نه رهبران، موتوری که تشکیلات را می گرداند، کادرهای کنفدراسیون بودند. کادرها بودند که می رفتند تظاهرات در شهرهای آمریکا و اروپا سازمان می دادند. کادرها بودند که می رفتند در شهرهای کوچک آمریکا و اروپا انجمن راه می انداختند. کادرها بودند که به ایران سفر می کردند و البته بعضی هم نظیر دوستی بنام علی در همان زمان پس از سفری به ایران از توان خود دلسرد شده و از خیر هرگونه فعالیت سیاسی گذشت. اما بعد از انقلاب 57، رژیم اسلامی در دهه ی شصت کادرهای اپوزیسیون ایران را در داخل کشور قتل عام کرد و فقط بعدها کم کم با جریان دوم خرداد 1376 و بعد از آنهم خیزش دانشجویی سکولار دموکرات در تیرماه 1378، کم کم کادرهای تازه ی اپوزیسیون در داخل ایران شکل گرفتند که از تاریخ گذشته به دلیل گسستگی حدود 20 سال، چندان اطلاعی نداشتند. اما در خارج در همان زمان انقلاب همه ی کادرهای اپوزیسیون به ایران بازگشتند که بسیاری از بین رفتند و بعد هم کسانیکه به خارج بازگشتند بسیار ناامید و در سنین بالا به دنبال گرفتن شغل و راه انداختن زندگی از نو بودند و اساساً از فعالیت سیاسی بازنشسته، و حداکثر به کارهای افشاگری رژیم می پرداختند، اما کادر نبودند و از نظر فکری هم پاشیده و شکست خورده، و به خاطر بسیاری دلائل دیگر، به هر حال آنها نمی توانستند تشکیلات راه اندازند و چند نفری نیز که از رهبران گذشته باقی مانده بودند در واقع دیگر تشکیلاتی را در خارج رهبری نمی کردند و حداکثر افشاگری می کردند و هوادارانی پیدا می کردند که به مرحله ی کادر شدن نرسیده، پراکنده می شدند. شخصاً در اولین شبکه ی اجتماعی اینترنتی ایرانیان بنام اس سی آی بسیاری از جوانان مخالف رژیم را دیدم که خیلی هم رادیکال بودند اما در آخر جلب نایاک شدند چرا که نایاک برای نیازهای فوری ایرانیان مهاجر تلاش می کرد و آن دوستان نیز هیچگاه به توانمندی یک کادر نرسیده بودند که خود منشاء سازماندهی و حرکتی شوند و به عبارتی می شود گفت که سوختند، از جمله برخی نظیر دوست فقیدم زنده یاد حمید گنجینه که بسیار هم فعال و خوش فکر بود، جلب ایرانین دات کام شد که اساساً از مواضع اصلاح طلبان پیروی می کرد در حالیکه او و دوستانش پیش از ملحق شدن به ایرانین دات کام، در اس سی آی مواضع بسیار رادیکالِ سکولار و دموکراتیکِ ضد رژیم اسلامی داشتند. شاید باعث شگفتی باشد ولیکن در 40 سال گذشته در اپوزیسیون خارج کشور، نمی شود از وجود کادر به معنی واقعی کلمه حرفی زد. اما اکنون وضع سریعاً در حال تغییر است. مثلاً در حزب سکولار دموکرات ایرانیان یک نمونه ی کادرِ اپوزیسیون، آقای فرشید نصراللهی است که پروژه پادکست سکولار دموکراتها را در دست گرفته و با قدرت به پیش می برد. و این فقط در میان جمهوریخواهان سکولار دموکرات صادق نیست. مدتی است فعالیتهای خانم مرضیه تاری را در فیسبوک مشاهده می کنم (لطفاً به فیسبوک لاگین کنید که به صفحه ی درستی هدایت شوید)، و ایشان پادشاهی خواه هستند. البته نه ایشان و نه آقای فرشید نصراللهی را شخصاً نمی شناسم و تماسی هم ندارم، فقط کارهایشان را در اینترنت می بینم. اما فقط نگاهی به تازه ترین نوشته ی خانم مرضیه تاری نشان می دهد که کادری توانا هستند صرفنظر از اینکه موضع سیاسی و فکری ایشان چیست. به هر حال جای امیدواری است که بنظر می رسد در دوسالی که از خیزش 96 می گذرد، در خارج کشور نیز تأثیر آن بر فعالین سیاسی سکولار دموکرات غیرقابل انکار است که به قدرت خود پی برده و کادرهایی در هر گوشه ی گیتی رشد پیدا کرده اند در حالیکه پیش از آن در 40 سال گذشته در خارج کشور اساساً شاهد چنین حرکت پرقدرتی نبودیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول بهمن ماه 1398
January 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH