Sam Ghandchiسام قندچي تغییر رژیم: سخنرانی 25 دیماه رضا پهلوی و واکنش برخی نیروهای چپ و ملیون
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3071-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5     6     7      8      9     10     11     12    13    14    15    16

 

reza-pahlavi

 

روز گذشته آقای رضا پهلوی در انستیتو هادسون در واشنگتن سخنرانی داشتند و اصل بحث ایشان این بود که مردم ایران خواستار تغییر رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران هستند. برخی نیروهای چپ و ملیون در واکنش به سخنان آقای رضا پهلوی از هرچیزی از مصدق گرفته تا موضوع مقابله با خطر جنگ، آبا و اجداد انستیتو هادسون، و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد حرف زدند، اما نگفتند که بعد از 40 سال فرصت برای تصمیم گیری، بالاخره تلاش خودشان برای «تغییر رژیم» در ایران است یا که مخالف تلاش برای تغییر رژیم در ایران هستند. در واقع بهتر است که در این باره بحث کنیم که چطور چهار دهه «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی، اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد» و تغییر رژیم را بمثابه خواست کشورهای خارجی جلوه داد تا حرف زدن اپوزیسیون را از تغییر رژیم برای 40 سال خیانت به ایران و جنگ طلبی جلوه دهد، و درخواست از کشورهای خارجی را برای حمایت از تلاش نیروهای سیاسی ایران برای تغییر رژیم، تابو کند، و به جایش به سکوت درباره ی حمایت قدرتهای جهانی نظیر روسیه و چین از این رژیم، مشروعیت دادند؛ قدرتهایی که سلاح های کشتار جمعی به رژیم اسلامی فروخته اند، از امکانات اتمی تا دو موشک روسی که تراژدی پرواز 752 را همین هفته ی پیش رقم زد. بر همین اساس تشکیلات نایاک در آمریکا شکل گرفته که همه ی این دوستان در موردش سکوت می کنند چون بسیاری از خود این دوستان در تأسیس و تقویت نایاک و لابی های مرتبط با نایاک و مشروعیت دادن به آنها در آمریکا شرکت داشته اند، از جمله مرحوم دکتر مجید تهرانیان که از رهبران کنفدراسیون «سیس» در سالهای پیش از انقلاب بود و باید بعنوان بنیانگذار «نایاک» از او نام برد. دیگر امروز نقش این جریانات بنام اپوزیسیون ایران در گمراه کردن حزب دموکرات آمریکا برای کمک به رژیم اسلامی حاکم بر ایران، هر روز بیشتر بر ملا می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم دی ماه 1398
January 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH