Sam Ghandchiسام قندچي جعبه سیاه پرواز 752 و سپاه: مداخله ی غیرمتخصص به روال 40 سال گذشته
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3082-blackbox-irgc.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5   6    7    8    9    10   11    12    13    14    15    +     ++

blackbox-irgc

 

دو هفته از حمله ی دو موشک روسیِ سپاه پاسداران به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین در ارتفاع 8000 پایی فرودگاه بین المللی تهران و تراژدی قتل 176 انسان بیگناه می گذرد و هنوز جعبه ی سیاه هواپیما به متخصصان بین المللی برای ارزیابی علمی تحویل داده نشده است. و برای تحویل جعبه سیاه، رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران همچنان مانع تراشی می کند و تقاضایشان برای ظاهراً کمک بین المللی جهت آنالیز جعبه ی سیاه هواپیما مثل آن است که یک باغبان در ایران از جراحان مایوکلینیک در آمریکا بخواهد برای عمل جراحی روی کسی در ایران به او کمک کنند. این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران در کاری که تخصص آنها نیست دخالت می کنند و بارها همین دخالتهای غیرمتخصص ها در 40 سال گذشته در امور مختلف زندگی مردم ایران، به لطمات جانی و روحی به مردم انجامیده است. اما اشتباه نکنیم و به یاد داشته باشیم که دقیقاً مداخله ی غیرمتخصص در امر مدیریت سیاسی جامعه، اساس دموکراسی است اما نه این کاری که سپاه پاسداران می کند وقتی یک عده آدمی که سواد و تخصص کاری را ندارند عهده دار امور می شوند و این تصور را القا می کنند که این کار دخالت مردمی است، و نتیجه اش می شود تراژدی پرواز 752. در دموکراسی ها، کارهایی به مراتب پیچیده تر از ارزیابی جعبه سیاه هواپیما وجود دارد نظیر ساختن دو کاوشگر فضایی وویجر آمریکا که یکسال پیش از انقلاب 57 به فضا فرستاده شدند و هنوز کار می کنند و اکنون از منظومه ی شمسی خارج شده اند و کماکان با زمین در ارتباط هستند، با اینحال مردم آمریکا در همه ی این کارها «دخالت» دارند، چگونه؟ به این شکل که سیاستمدارانِ منتخب مردم برنامه های خود را برای جامعه ارائه می دهند و اگر مردم بعد از مدت معین و محدودِ تصدی مقام توسط آنها، از نتیجه ی کار راضی نبودند، به آنها دوباره رأی نمی دهند یا نمایندگان مردم حتی می توانند رییس جمهور را استیضاح کرده و طی مراحل قانونی برکنار کنند پروسه ای که همین امروز در آمریکا شاهد آن هستیم که البته طرح اتهامات به معنی مجرم بودن پرزیدنت ترامپ نیست، اما دموکراسی را در عمل نشان می دهد. اینگونه است که در جامعه ی مدرن مردم در کارها دخالت می کنند یعنی دموکراسی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است، و نه اینکه هر فرد فاقد تخصص بیاید به دستگاه پیچیده ای دست بزند و آنرا خراب کند و اسم این کار را بگذارند حکومت مردمی و خلقی، آنچه آنارشیستها نیز بعنوان حکومت شورایی تبلیغ می کنند و البته با حسن نیت، اما نتیجه ی کار نظیر همین فاشیسم اسلامی خواهد بود که در همه ی کشورهای کمونیستی سابق و کنونی شاهد بوده و هستیم. اصلِ نقش قضاوت، تفاوت مداخله ی مردم در امور مدیریت جامعه در دموکراسی های غربی، با آنارشیسم و کمونیسم و فاشیسم است، هرچند آنارشیستها و کمونیستها این راه غلط را با نیت خیر انتخاب کرده اند و اگر انتقادی هم به سیستم دولت دارند به جای تکامل دولت، به این تئوری غلط به اصطلاح حکومت مردم افتاده اند که همیشه نتیجه اش همین خواهد شد که در ایران 40 سال است شاهدیم. و بالاخره بی اعتمادیِ به حقِ مردم، در کشورهای کمونیستی و در این رژیم واپسگرای اسلامی استبدادی حاکم بر ایران است که حتی بدتر از رژیمهای جوامع عقب مانده است، و خودِ مقاماتِ رژیمِ هم به حرفهای رسانه های کشور اعتمادی ندارند و رسانه های خارجی را با فیلترشکن رصد می کنند، در حالیکه مردم را پشت دیوار چین فیلترینگ اینترنت قرار داده اند. تنها کاری که این سپاه پاسداران در آن تخصص داشته، کشتن مردم چه در قتل عام های خیابانی و چه در زندانها در دهه شصت، و به زندان انداختن مردم و زندانبانی در این 40 سال بوده است وقتی امروز دوباره زندانی سیاسی آقای سهیل عربی را به زندان فشافویه منتقل کرده اند در حالیکه مدتها ست حتی دوره زندان او پایان یافته و باید آزاد می شد ولیکن دویاره برایش از نو حکم زندان دادند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول بهمن ماه 1398
January 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH