Sam Ghandchiسام قندچي چپ و ملیون: از گرانی بلیط اتوبوس در اسفند48 تا گرانی بنزین در آبان98
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3014-otoboosraani.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

    

otoboosraani

 

پنجاه سال پیش در خردادماه 1348 با پایان دبیرستان برای ادامه تحصیلات به آمریکا آمدم. کمتر از یکسال بعد در اسفندماه 1348 در پی افزایش بهای بلیط اتوبوس در تهران، اعتراضات مردمی در ایران برپا شد. آنزمان سیاسی نبودم اما فعالان چپ و جبهه ای کنفدراسیون را در دانشگاهم در آمریکا به یاد دارم که در حمایت از اعتراضات اتوبوسرانی فعالیت می کردند و در گفتگو با مردم آمریکا با محکوم کردن سرکوب اعتراضات توسط رژیم شاه، به افشاگری می پرداختند. امسال یعنی 50 سال بعد، یکماه پیش، در پی افزایش بهای بنزین در آبان ماه 1398، خیزش عظیمی در سراسر ایران برخاست و در واکنش به آنهم، رژیم اسلامی، قتل عام خیابانی آبان98 را به راه انداخت. و آخرین خبرها حکایت از 2000 کشته در این قتل عام دارد. البته بسیاری از چپی ها و ملیون شریف در خارج کشور این بار هم از اعتراضات مردم در ایران حمایت کردند و رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را محکوم کردند. اما درست در همین روزها، دسته ای از چپی ها و ملیون، سایتی را ظاهراً با نام "ایران‌ِضدجنگ" راه انداخته اند، ولی در عمل مشغول توجیه و حمایت از رژیم اسلامی هستند، و همدستانشان نیز حتی در نشریات و خبرگزاری های معتبر اروپایی و آمریکایی، دارند همین کارِ توجیه قتل عام آبان ماه 98 را، به انجام میرسانند. البته اینها هیچ ربطی به کسانی ندارند که در نیم قرن گذشته واقعاً برای رفتن «فراسوی جنگ» فعالیت کرده اند. این افرادِ ظاهراً ضدجنگ، بیشتر شبیه جریان نایاک بوده و هستند و شاید هم شعبه ای از همان نایاک باشند. البته بازهم بگویم که همه ی چپی ها و ملیون اینگونه رفتار نکرده اند و کافی است به یک رادیو فارسی زبان در کانادا توجه کنید که روز گذشته با آقای منوچهر بختیاری پدر زنده یاد پویا بختیاری، در مورد مراسم 5 دیماه که هفته ی آینده بمناسبت چهلم پویا بختیاری اما برای همه جانباختگاه آبان98 برگزار می شود، مصاحبه کرده است، مصاحبه ای بسیار انسانی که در آن مصاحبه کننده، مرتب جویای حال خانم ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم آذر ماه 1398
December 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH