Sam Ghandchiسام قندچي با نایاک چه کار باید کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3011-niac.htm

مطالب مرتبط: 1    2

    

niac

 

در گذشته درباره ی نایاک خیلی بحث شده و نیازی به تکرار نیست. درباره ی کنفدراسیون نیز خیلی بحث شده و نیازی به تکرار نیست. اما یک فاکت تاریخی هست که شاید بسیاری از خوانندگان از آن مطلع نباشند. همه می دانند که کنفدراسیون در اروپا را طرفداران جبهه ملی و حزب توده پایه گذاری کردند، اما در آمریکا کاملاً داستان فرق داشت. در آمریکا آقای اردشیر زاهدی و شاهدخت شهناز پهلوی با بودجه ی رژیم شاه، تشکیلاتی در خدمت لابی کردن برای رژیم شاه در میان ایرانیان و آمریکایی ها به وجود آوردند و نامش بود «سازمان آمریکا»، و بعداً کنفدراسیونی ها آنرا تصرف کردند. به همین دلیل کنفدراسیون در آمریکا حتی تا به آخر، «سازمان آمریکا» خوانده می شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

iranscope
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1398
December 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH