Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای زندانی سیاسی دکتر هنگامه شهیدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3007-hengameh-shahidi.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

    

hengameh-shahidi

 

خانم دکتر هنگامه شهیدی، از همان روزهای انتخابات 1388 که شما با اصلاح طلبانِ کمپ شیخ مهدی کروبی، کار می کردید در اینترنت شاهد تلاش شما برای متحقق کردن دموکراسی در چارچوب دیدگاه آن گروه از اصلاح طلبان بودم که از روی صداقت تصور می کردید که برنامه ی آنها راه دموکراسی خواهی است، دروغی که از همان دوم خرداد 1376، سید محمد خاتمی و دیگر رهبران اصلاح طلب، تحت عنوان «دموکراسی اسلامی» اختراع کردند که کافی بود به توصیف «اسلامی» در آن گزاره توجه می شد، که بنابرتعریف نفی «پلورلیسم» یعنی نفی «اساس دموکراسی» است چرا که از اول برای یک مذهب یا ایدئولوژی و در اینجا «اسلام»، رجحان قائل است. همچنین شش سال پیش از روزهای جنبش سبز در نوشتاری در سال 1382 با صراحت اعلام کرده بودم که از دیدگاه صاحب این قلم «اصلاح طلبی اسلامی» جریانی «ارتجاعی» است و هیچ شباهتی به «رفرمیسم کانت» ندارد. اما شما تلاشی صادقانه را برای رسیدن به دموکراسی در آن چارچوب ادامه دادید و بالاخره به بازداشت شما توسط آیت الله صادق لاریجانی منتهی شد و چهار ماه بعد از آن، اینجانب در 29 مهرماه 1397 تلاش شما را به مدافعات سقراط تشبیه کردم.  و بعدهم با همان نوع دفاعیات، خانواده ی شما امید داشتند که با تغییر رییس قوه قضاییه وضعیت شما تغییر کند اما هرگاه به توییتر شما که شاید توسط خانواده و دوستانتان به روز می شود نگاهی می اندازم، می بینم که همچنان نقد شما از قوه قضاییه ی رژیم اسلامی نظیر نقد سقراط از قاضیان دادگاه خود در آتن در مدافعاتش است آنگونه که افلاطون گزارش کرده و به دست ما رسیده است.  شخصاً از اول نیز امیدی نداشتم که این نقد به جایی برسد اما صداقت شما و اینکه از ته دل به حقوق بشر معتقد هستید و تصور می کنید از این طریق می شود در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی به نتیجه ای رسید، تلاش های شما برایم مورد احترام بوده و هست. واقعیت این است که نه تنها قوه قضاییه ی رژیم اسلامی بلکه کل رژیم اسلامی ایران همانطور که آیت الله خمینی در کتاب «ولایت فقیه» توضیح می دهد براساس دیدگاه سقراط و افلاطون از فضیلت بمثابه اساس عدالت بنا شده است، در حالیکه اگر دقیقاً مدافعات سقراط را مطالعه کنید و با نظرات هیوم مقایسه کنید، دیدگاه مدرن درباره ی عدالت بر اساس حقوق بشر است که از دوران هیوم مطرح شده و نه فضیلت که دیدگاه سقراط از عدالت است و به همین دلیل سقراط در همه ی مدافعات خود حتی یک کلمه از «نقض حقوق بشرِ» خودش توسط رژیمی که او را به محاکمه کشیده، حرفی نمیزند و فقط درباره ی ارجح بودن فضیلت دیدگاه خود نسبت به محاکمه کنندگانش، بحث می کند. شخصاً در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دقیقاً از این منظر کل اساس به اصطلاح "جمهوری" اسلامی را نقد کرده و از طرح «جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر» دفاع کردم و در چنان ساختاری است که حمایت شما از حقوق بشر قابل طرح است وگرنه در ساختار فکری-سیاسی ج.ا.ا. اصلاً بحث شما درک نمی شود چه مخاطب شما آیت الله صادق لاریجانی باشد، چه آیت الله ابراهیم رییسی، چه آیت الله سید علی سیستانی در عراق، یعنی اختلاف در کل اساس کار است. نمی دانم چند درصد از خوانندگان، بحثی را که بیش از 18 سال پیش در ارتباط با «جمهوری آینده نگر» مطرح کرده ام و در پای همه ی مقالاتم لینک آن درج شده، از این منظر مورد توجه قرار داده اند که موضوع کلیدی در آن نوشتار است، .و این موضوع، اصل بحث در کشمکشی است که شما سقراط گونه در این بیدادگاه رژیم اسلامی و زندانهایش چند سالی است با آن روبرو هستید و برایتان با گفتن خسته نباشید آزادی و آرامش آرزو می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1398
December 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH