Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به آیت الله خامنه ای درباره ی رضا شاه در شهریور20 و انگلیس ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2994-khamenei-rezashah.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7

 

khamenei-rezashah

 

کمتر از یک ماه پیش در سه نوشته به تاریخ 29 آبان،  اول آذر، و چهارم آذرماه 98، به سخنان آیت الله سید علی خامنه ای که آقای رضا پهلوی و مجاهدین را مسؤل خیزش98 معرفی می کرد، پاسخ داده شد. اما، آقای خامنه ای نکته ی دیگری نیز در سخنان خود با ذکر شهریور 1320 و خروج رضا شاه از ایران مطرح کرده بود وقتی با تمسخر از نزدیک شدن رضا شاه به آلمان در پایان کار گفت و ادامه داد که: "خُب اینگیلیسا به رضا شاه گفتن برو، می توانست نرود، ایستادگی کند و بجنگد!" این حرف را آخوندها همه ی این سالها گفته اند، اما واقعیت چیز دیگری است. این آینده نگریِ بریتانیا بود که به رضا شاه پیشنهاد خروج از ایران را برای نجات خود رضا شاه از اعدام مطرح کرد، چرا که می دانستند اگر بماند در شرایط شبه دموکراسی، در محاکمات بعدی محکوم و می تواند اعدام شود همانطور که پزشک احمدی که همه ی کارهایش به دستور رضا شاه انجام شده بود، دو سال و نیم بعد از شهریور 1320، در 30 بهمن 1322 در دادگاه محکوم شد و چند روز بعد هم در میدان توپخانه در تهران، اعدام شد. انگلیسها از همان شهریور 20 می دانستند که با تغییر اوضاع ایران، رضا شاه که دستور همه ی جنایات امثال پزشک احمدی ها را داده بود، می تواند با چنان وضعیتی مواجه شود، و با پیشگیری از سرنوشتی آنگونه برای رضا شاه، در حقیقت به او کمک کردند، نه آنکه به زور او را از ایران اخراج کرده باشند. قدرتهای جهانی در موارد معین برای شخصیتهای سیاسی بر اساس توافقات بین المللی چنین کارهایی می کنند و دیگر به آن فرد بستگی دارد که عاقل باشد یا نه. محمد رضا شاه نیز از آمریکا پیشنهاد مشابهی در روزهای انقلاب 57 گرفت و کار عاقلانه کرد و از ایران خارج شد و جان خود و خانواده اش را حفظ کرد. آمریکا در سالهای اخیر نیز در تجربه های مشابه به ملا عمر و خانواده اش در افغانستان، صدام حسین و خانواده اش در عراق، معمر قذافی و خانواده اش در لیبی، توصیه ی مشابهی کرد و هر سه نفر آنها با حماقت نپذیرفتند و جان خود را از دست دادند. در حقیقت اگر رضا شاه در سالهای آخر به آلمان نزدیک شده بود، آیت الله خامنه ای و رژیم اسلامی تحت فرمان ایشان نیز سالهاست به روسیه نزدیک شده است؛ اما، روسیه در مورد مشابه صدام حسین و معمرقذافی در سالهای اخیر، نتوانست یا نخواست آنها را نجات دهد. نمی دانم که دلیل سخنان آیت الله خامنه ای پیشنهاد مشابهی از سوی قدرتهای جهانی در وضعیت حاضر بوده یا نه، یا اینکه فقط دوست داشتند از یک موضوع تاریخی حرف بزنند. به هرحال آنچه خیلی ها در تاریخ در مورد بی لطفی بریتانیا به رضا شاه و حلقه به گوش بودن رضا شاه برای خروج از ایران در شهریور 20 نوشته اند، حقیقت ندارد و انگلیسها به رضا شاه کمک کردند که نجات پیدا کند و رضا شاه نیز عاقل بود و درست عمل کرد. ماجرای پادشاه شدن محمد رضا شاه و تصمیمات محمد علی فروغی در آن رابطه کاملاً موضوع جداگانه ای است و از دیدگاه نگارنده ی این سطور تصمیم محمد علی فروغی در پی شهریور 20 غلط بود، اما آنهمه هیچ ربطی به موضوع بریتانیا و خروج رضا شاه از ایران در شهریور 20 ندارد و تصمیم شخص فروغی بود. اینها اطلاعات واقعی تاریخی هستند و نه حرف زدن درباره ی تاریخ از روی هیجانات روز. حالا دوباره نگاهی به عبارت آیت الله خامنه ای در سخنرانی ایشان در آبان ماه 98 درباره ی رضا شاه بیاندازید و فکر کنید:  "خُب اینگیلیسا به رضا شاه گفتن برو، می توانست نرود، ایستادگی کند و بجنگد."

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم آذر ماه 1398
December 13, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH