Sam Ghandchiسام قندچي  آقای روحانی، دلیل انقلاب قرن بیست و یکمی ایران توطئه ی کسی نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2975-dalile-enghelaab.htm

مطالب مرتبط: 1  2   3   4   5   6   7   8

 

dalile-enghelaab

 

امروز سخنرانی آقای حسن روحانی درباره دلیل خیزش 98، در مطبوعات منتشر شده است. مقامات رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی،خود را وارثان انقلاب 57 می دانند؛ اما، هیچوقت نه دلیل آن انقلاب را فهمیدند و نه دلیل پیروزی خود را در آن انقلاب! دلیل انقلاب 57، یک بحران اقتصادی جهانی در آن تاریخ بود که اثر خود را در کشورهای متعددی از جمله نیکاراگوئه و فیلیپین، به شکل جنبشهای انقلابی نشان داد، و البته بسیاری از کشورهای نفتی عربی، کمتر از رژیم شاه آسیب دیدند، چون نه تنها همواره توجه بیشتری به نیازهای مصرفی مردم داشتند بلکه مهمتر آنکه ذخیره ی مالی عظیم آنها، در دوران بحران، برای تأمین نیازهای مردم به کار رفت، همانطور که امروز عربستان سعودی چنین ذخیره های مالی کلانی را در شرایط بحران اقتصادی کنونی، در اختیار دارد، در حالیکه رژیم اسلامی ایران با مخارج سرسام آور نظامی در چند دهه ی اخیر و ماجراجویی های اتمی و منطقه ای در خاورمیانه و جهان، کیسه ی خود را خالی کرده و در تأمین نیازهای مردم، عاجز شده است. از سوی دیگر، دلیل پیروزی آیت الله خمینی در انقلاب 57 سازماندهی سیاسی-مذهبی او در کشور طی 15 سال پیش از آن بود، و در نتیجه توانست از موقعیت بحران اقتصادی و نارضایتی مردم، برای تصرف قدرت استفاده کند و اگر هم او این کار را نکرده بود، نیروی دیگری قدرت را تصرف می کرد. حالا امروز، سران رژیم اسلامی، وقتی با واکنش مردم در خیزش96 و خیزش98 روبرو شده اند، این اعتراضات را به گردن دولتهای خارجی می اندازند. مطمئناً در شرایط بحران، تأثیر مناسبات بد دیپلماتیک رژیم اسلامی ایران با کشورهای مختلف، دو چندان می شود، نظیر آنچه رژیم اسلامی حاکم بر ایران با تشدید تحریمهای اقتصادی توسط آمریکا، در سه سال گذشته با آن روبرو بوده است، اما اصل «علت ریشه ای خیزش های مردمی جاری در جهان بی عدالتی فراصنعتی است» و این موضوع در شکل گیری انقلاب قرن بیست و یکمی ایران نقش درجه اول داشته و دارد، و متهم کردن فعالان سیاسی و به گلوله بستن مردم، برای خنثی کردن به اصطلاح "توطئه،" فقط جاری کردن خون بیگناهان بر زمین است. در حقیقت رژیم شاه نیز در سال 1357 دلیل اعتراضات خیابانی مردم را توطئه های خارجی تصور می کرد، و همه جا دنبال عوامل توطئه می گشت، و در ابتدا فقط به دخالت شوروی مظنون بود، اما وقتی از ایران خارج شد، جناح هایی از دولت آمریکا را به توطئه علیه رژیم خود متهم می کرد، و دوباره باید تأکید کرد که هرگونه بد شدن مناسبات با دولتهای خارجی در زمان بحران، می تواند بیشتر بر زندگی هر کشور بحران زده اثرگذار باشد، اما اصل دلیل وضعیت بحرانی در ایران، چه در زمان انقلاب 57 و چه در زمان حاضر، توطئه ی کسی نیست که بشود با "اعترافاتی" که روز گذشته آقای حسن روحانی به آن اشاره کرده اند، کشف کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1398
December 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH