Sam Ghandchiسام قندچي  آقای طبرزدی شاید منظور آیت الله خامنه ای در سخنرانی برای بسیج چیز دیگری است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2963-tabarzadi-khamenei.htm

پی نوشت دهم آذر 1398: طبرزدى: با برگزارى پى در پى مراسم بزرگداشت كشته شدگان اعتراضات اخير، انقلاب بپا كنيم

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12  13  14  15  16   17  18

 

baseiji-khamenei

 

دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی، ساعتی پیش سخنان شما را که در فیسبوک شورای مدیریت گذار منتشر شده و در پاسخ به سخنرانی آیت الله خامنه ای برای بسیج بود، گوش کردم، اما تصور می کنم منظور آیت الله خامنه ای در سخنرانی برای بسیج، چیز دیگری است. ببینید همانطور که روز گذشته بحث شد، امروز با دوران جنبش سبز یعنی زمان ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد فرق دارد و جنبش سبز تازه فقط 10 سال پیش بود. در حالیکه وقتی شما دارید درباره ی انقلاب 57 و کمیته ها صحبت می کنید، حدود 40 سال پیش است که اعضاء آنها انقلابیون بودند و البته همانطور که هفته ی پیش بحث شد لاتها نیز همان روزهای بعد از انقلاب ورود به کمیته ها و بسیج را آغاز کردند، و بعدها نیز رژیم اسلامی، برعکس رژیم شاه از حضور لاتها در قدرت نه تنها کم نکرد، بلکه آنها را در تشکیلات بسیج سازماندهی کرد و همه ی این سالها بعنوان مکملی برای نیروهای انتظامی مورد استفاده قرار داد. در نتیجه امروز داستان بسیج خیلی با روزهای انقلاب و حتی با دوران جنگ عراق فرق می کند و حتی با دوران جنبش سبز فرق دارد با اینکه تشکیلات سپاه و بسیج در زمان جنبش سبز مسؤل جنایات کهریزک بود. در حقیقت دو سال پیش در پی خیزش 96 بازهم بسیج تغییر کرد. آقایی بنام آزادیبان از داخل ایران، بلاگی منتشر می کند بنام پارس تورچ و می توانید در این لینک توصیف او را از بسیج در امروز بخوانید. حالا آیت الله خامنه ای دارد با چنین نیروی بسیج صحبت می کند و آقای آزادیبان اینگونه سخنرانی آیت الله خامنه ای را در لینکی دیگر تحلیل کرده است. در همین حال امروز، قتل عامی را که بسیج در هفته ی سیاه انجام داد، آقای میرحسین موسوی در سخنان خود برابر کشتار 17 شهریور 1357 توصیف کرد و آیت الله خامنه ای را در رأس حکومت دینی، مسؤل این جنایت اعلام کرد. در مورد سخنان آقای میرحسین موسوی ساعاتی پیش بحث شد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم آذر ماه 1398
December 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH