Sam Ghandchiسام قندچي چرا حرفهای احمدی نژاد در دوران جنبش سبز را اکنون خامنه ای میزند و نه روحانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2958-khamenei-ahmadinejad-rouhani.htm

مطالب مرتبط:   1  2  3  4   5

 

khamenei-ahmadinejad-rouhani

 

یادتان هست که آقای محمود احمدی نژاد هنگامیکه رییس جمهور بود، فقط به جرج بوش نامه نمیفرستاد که تشبیه به نامه ی پیامبر اسلام به خسرو پرویز می کرد، بلکه مبارزان جنبش سبز را «خس و خاشاک» توصیف می کرد. هیچوقت آنزمان آیت الله سید علی خامنه ای از این حرفهای سخیف نمیزد و فقط یک کلمه در ارتباط با آقای محمود احمدی نژاد و مرحوم آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به اولی خود را نزدیکتر احساس می کند، و آنهم توهین به کسی نبود، و مطمئناً نظیر عبارت سخیفی چون «خس و خاشاک» نبود و گفتن چنان حرفها در دوران جنبش سبز به عهده ی رییس جمهور بود، که هنوز هم با همه ی تلاشهای آقای احمدی نژاد برای پیدا کردن جایی در دل اپوزیسیون همان عبارات سخیف آن دوران، مانع از موفقیت ایشان است، هرچند اگر بخواهیم منصف باشیم آقای احمدی نژاد از خیلی سیاستمدارانِ دیگر رژیم اسلامی با صداقت تر است و واقعاً از صمیم قلب نظراتش به روزهای اول آیت الله خمینی شبیه است، که همان واقعیت عصر طلایی امام بود که میرحسین موسوی در طلبش بود. به هر حال منظور اینکه عجیب است در این دوران خیزش98، آیت الله خامنه ای از عباراتی نظیر "اشرار،" برای توصیف معترضان در داخل ایران استفاده می کند، و گویا همین عبارت "اشرار" را در مورد معترضان عراقی در روز گذشته به کار برده تا آنجا که حتی صدای آیت الله سیستانی هم درآمده است. البته آیت الله خمینی معمولاً از به کار بردن اینگونه ادبیات "مشعشع،" ابایی نداشت، ولی از آیت الله سید علی خامنه ای بعید بود که اینگونه لب به سخن بگشایند، اگر یادتان باشد معمولاً ایشان به بحثهای سطح بالا در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد می پرداختند نظیر موضوع «سلمان پارسی» که آیت الله خامنه ای آرزو داشتند آقای احمدی نژاد نظیر آن شخصیت تاریخی اسلام می بود. آیا سخنان تازه ی آیت الله خامنه ای به نقش تازه ی اصلاح طلبان در رژیم ربط دارد، یا که تقسیم کاری بین آیت الله خامنه ای و آقای حسن روحانی است؟ البته در دوران آیت الله خمینی نیز خیلی ها می گفتند، داستان امام موسی صدر، به همین شکلِ اختلافِ امروزِ آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی بوده است. به قول مسلمانان، الله اعلم! شخصاً سوادم در مورد مباحث عمیق اسلام و تشیع نظیر داستان امام موسی صدر در آن حدی نیست که بدانم ماجرای آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای در امروز، شباهتی به اختلاف امام موسی صدر و آیت الله خمینی دارد یا نه، و باید از کسانی نظیر دکتر علیرضا نوری زاده پرسید که در مورد امام موسی صدر خیلی بحث کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آذر ماه 1398
November 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH