Sam Ghandchiسام قندچي  درباره ی پیام دکتر اسماعیل نوری علا به معترضان بالا رفتن بهای بنزین
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2925-nooriala111619.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/35iSbM7 

http://bit.ly/2vUmQ2A   http://bit.ly/2NTVdk4

http://bit.ly/2NUufJ5    http://bit.ly/31bs4E0

 

nooriala

 

امروز یادداشتی از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «سرکوب اعتراضات به افزایش 300 درصدی بهای بنزین و سکوت مطبوعات اصلاح طلبان». روز گذشته گفتگویی از دکتر اسماعیل نوری علا در برنامه ی آخرین لحظه ی آقای شهرام همایون تحت عنوان «اپوزیسیون، شورای گذار، انتقاد مخرب» انتشار یافته که از جمله به شورای مدیریت گذار اشاره کرده اند. یکماه پیش نیز حمایت خود را از تصمیمات دکتر اسماعیل نوری علا در ارتباط با همکاریهای لازم با شورای مدیریت گذار اعلام کردم. اما چند ساعت پیش مطلبی که نوعی بیانیه در ارتباط با خیزش کنونی در ایران در اعتراض به بالا رفتن بهای بنزین است، تحت عنوان «پيامی چاره انديشانه به ملت رزمندهء ايران» با امضای «جنبش سکولار دموکراسی ايران و مهستان آن» انتشار یافت که در عنوان این مقاله ی خود، از آن مطلب بعنوان پیام دکتر اسماعیل نوری علا یاد کرده ام چون که ایشان در واقع بنیانگذار و رهبر حزب سکولار دموکرات ایرانیان، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان هستند. هم اکنون نیز بحثهایی در صفحه ی فیسبوک دکتر اسماعیل نوری علا در مورد این موضوعات ادامه دارد. از دیدگاه اینجانب همانطور که در مقاله ی امروز خود تحت عنوان «سرکوب اعتراضات به افزایش 300 درصدی بهای بنزین و سکوت مطبوعات اصلاح طلبان» بحث شده، و در گذشته نیز در مورد خیزش 96 متذکر شده ام، اساس این خیزش ها در ایران تحت رهبری آنارشیستها است و بهره ی سیاسی نیز از این مبارزات مردم، توسط اصلاح طلبان کسب شده و می شود. این واقعیت حتی در جنبش های دانشجویی سالهای 1381 و 1382 مدتها پیش از جنبش سبز نیز، صادق بود. مشکل این است که نیروهای سکولار دموکرات در ایران سازماندهی سیاسی ندارند، چه مخفی و چه علنی. اینکه سازماندهی علنی ندارند، دلیلش روشن است که اختناق آنقدر زیاد است که حتی یک هسته ی کوچک سیاسی سکولار دموکرات فوراً نابود می شود یا با هزار محدودیت می تواند دوام آورد در حالیکه اصلاح طلبان 40 سال است در ایران بطور علنی سازماندهی دارند و حتی بسیاری از رهبرانشان در جنایات دهه ی شصت با دولتهای وقت همکاری داشتند. در زمان انتخابات چهار سال پیش نیز در مورد لیست امید و اصلاح طلبان به تفصیل بحث شد و در زمان خیزش دی ماه 96 هم دیدیم که چگونه بسیاری از رهبران اصلاح طلبان با دستگاه های امنیتی برای سرکوب خیزش 96 همکاری کردند و حرف تازه ای نیست. در نتیجه در مورد سازماندهی علنی اصلاح طلبان و فقدان سازماندهی علنی سکولار دموکراتها خوب می دانیم و البته بسیاری از هواداران اصلاح طلبان بعد از تجربه خیزش 96 از آنها جدا شدند و به سکولار دموکراتها پیوستند و ریزش زیاد بود و شماری از آنها در دو سه سال اخیر به زندان افتادند و رهبران اصلاح طلب حتی نام آنها را بر زبان نمی آورند. با اینهمه، آیا دلیل فقدان سازماندهی مخفی نیروهای سکولار دموکرات همین اختناق است؟ به باور این قلم اگر آنارشیستها قادر به سازماندهی مؤثر هستند، دلیلی ندارد که سکولار دموکراتها قادر نباشند این کار را بکنند و بنظر میرسد علت مشکل، چیز دیگری است که نگارنده این سطور خبر ندارد. تا آنجا که به خارج کشور مربوط می شود، بحثها از جمله در ارتباط با شورای مدیریت گذار اساساً روشن است و حرف تازه ای نیست.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آبان ماه 1398
Nov 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH