Sam Ghandchiسام قندچي  داستان 100 سالگی شاه و شعارهای اتحاد از سوی جمهوریخواهان قلابی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2906-sad-salegie-shah.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2BYEYva

http://bit.ly/2JxGyIw    http://bit.ly/2Pyl8i9

http://bit.ly/2Wqw2bm    http://bit.ly/33dJYry

http://bit.ly/2lO2hDd    http://bit.ly/2lQVR66

 

sad-salegie-shah

 

یک هفته ای است سلطنت طلبان در خارج کشور، که بخاطر روابط گذشته ی خود با مقامات آمریکایی همه ی امکانات رسانه ای اپوزیسیون را در خارج کشور برای خود قبضه کرده اند، به همراه جمهوریخواهان قلابی، برنامه های 100 سالگی محمد رضا شاه را راه اندازی کرده اند که همزمان است با 4 آبان سالروز تولد شاه فقید، و 9 آبان که سالروز تولد آقای رضا پهلوی است، تا از هفتم آبان روز کوروش بزرگ، جهت تبلیغات برای بازگرداندن پادشاهی پهلوی به ایران، سوء استفاده کنند. کنترل امکانات اپوزیسیون در خارج کشور توسط سلطنت طلبان موضوع پیچیده ای نیست و آنها اگر حتی به یک زندانی سیاسی در بند کمک شود و فردا ببینند که جمهوریخواه قلابی نیست و مخالف واقعی سلطنت است، فکر می کنند به او لطف کرده اند و او را نمک نشناس می خوانند و هر بدو بیراهی نثارش می کنند که می توانید در توییتر ببینید وقتی اظهار پشیمانی از این "لطف" خود در حق آن زندانی سیاسی "نمک نشناس" می کنند و اسم خودشان را گذاشته اند فعال حقوق بشر. لابد اگر به گرسنه ای کمک کرده بودند و فردا می دیدند با موضع سیاسی آنها مخالف است آرزوی مرگش را می کردند. تازه آنچه یک عده جمهوریخواه قلابی مدعی حقوق بشر می کنند از خود سلطنت طلبان بدتر است. ظاهراً می گویند که اختلاف سلطنت طلبی و جمهوریخواهی را کنار بگذاریم و به مقابله با تضییع حقوق بشر توسط رژیم اسلامی بپردازیم، و فراموش می کنند که اصلاً اگر شما فعال حقوق بشر هستید، نباید کار حقوق بشری شما به موضع سیاسی یا هیچ چیز دیگر ربطی داشته باشد و باید از حقوق بشر یک قاتل هم دفاع کنید، اما طرح اینکه اختلاف سلطنت و جمهوری را کنار بگذاریم، خود موضعی سیاسی است که شما جمهوریخواهان قلابی، به همراه مدعیان پادشاهی مشروطه که بی معنی است و فرقی با سلطنت طلبی در ایران امروز ندارد، می خواهید با این ترفند، به جنبش سیاسی ایران تحمیل کنید در حالیکه این موضع، یا عکس آن، ربطی به دفاع از حقوق بشر ندارد، همانگونه که زمان انقلاب ارتجاعی 1357 از طرح اختلاف سیاسی با خمینی و اسلامگرایان با توجیهات مشابهی جلوگیری شد. این جمهوریخواهان قلابی که در واقع در همه ی 40 سال گذشته نان به نرخ روزخور و پادو سلطنت طلبان بوده اند فقط کارشان تحمیق مردم است و یک کلمه در این خارج از کشور نمی گویند که اگر کسی جمهوریخواه واقعی است در همین آمریکا باید خود و خانواده اش تاوان بدهند و بعد هم بعنوان کسی که گویا با اتحاد مخالف است، توسط آنهایی که همه ی امکانات اپوزیسیون را صاحب شده اند، تکفیر شود و حتی خود و خانواده اش نتوانند در این شهر واشنگتن در مهد دموکراسی آمریکا بدون پاپوشهای ساواک آقای رضا پهلوی، کار و زندگی کنند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آبان ماه 1398
Oct 30, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH