Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون، تکنولوژیهای جدید، داخل و خارج
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2883-kharej-daakhel-technology.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2p7Rfu1

 

kharej-daakhel-technology

 

در 40 سال گذشته در مورد اپوزیسیون داخل و خارج و مشخصاً درباره «تفاوت خارج کشور پیش و پس از اینترنت» خیلی بحث شده است. واقعیت تأثیر تکنولوژیهای جدید بر ارتباط بین رهبران سیاسی و مردم، در خودِ آمریکا هم صادق است، پس چرا مثلاً پرزیدنت ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در این قرن بیست و یکم و به رغم وجود بهترینِ این تکنولوژیها در آمریکا، این اندازه در میان کارهای زیادش به خود زحمت می دهد و برای کمپین انتخاباتی سال 2020 به شهرهای مختلف آمریکا سفر می کند! پرزیدنتِ آمریکا که در حال حاضر معروفترین رهبر سیاسی در دنیا است و اگر فقط برود در تلویزیون سخنرانی کند همه ی مردم در همه ی رسانه ها می بینند، می شنوند و می خوانند! درباره اینکه آیت الله خمینی در خارج بود و نوارهایش را به ایران میفرستاد خیلی بحث شده و اینکه او چون در تبعید بود نمی توانست فعالیتهای مشابهی را نظیر پرزیدنت دونالد ترامپ که در شب گذشته به شهر مینیاپولیس برای سخنرانی رفته بود و بقیه ماجراها، انجام دهد، ولی برداشت غلطی از نوع فعالیت آیت الله خمینی طی 25 سال بعد از28 مرداد و بویژه بعد از 15 خرداد، وجود دارد، و حتی فرستادن نوارِ کاسِت در پایان کار که به ماجرای «اینا همش نواره» دامن زد، درست درک نشده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مهر ماه 1398
Oct 11, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH