Sam Ghandchiسام قندچي حسن روحانی در سازمان ملل: تکامل معکوس رژیم اسلامی از کیم جونگ اون به کیم ایل سونگ

http://www.ghandchi.com/2872-iri-un.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2llxcqq    http://bit.ly/2n8qAvZ

http://bit.ly/2lX19Ns   http://bit.ly/2mTsBMA

 

rouhani-zarif-un

 

نمی خواستم در مورد شرکت آقای حسن روحانی و آقای محمد جواد ظریف در اجلاس عمومی روز گذشته در سازمان ملل حرفی بزنم چون حرف تازه ای نبود، اما خیلی دوستان پرسیدند که نظرت چیست؟ تا آنجا که به واقعیت اقدامات ج.ا.ا در خلیج فارس مربوط می شود نظرم را مدتها است که گفته ام و حرف تازه ای نیست که اضافه کنم و همه ی بحثهای الکی تئوری توطئه هم برای سرگرمی خوب است و طبق معمول سالها ادامه پیدا می کند، همانطور که 20 سال بعد از یازدهم سپتامبر و 40 سال بعد از انقلاب 1357، هنوز سازندگان تئوری توطئه، دست بر نمی دارند و مشغولند، و اگر به اینها باشد، جنگ جهانی اول و دوم و انقلاب آمریکا و فرانسه هم توطئه بوده است. واقعیات جوانب مختلف مناسبات آمریکا و عربستان تازگی ندارد و به معنی هم توطئه نیست. اما سخنرانی روز گذشته ی آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نشان دهنده ی تکامل معکوس رژیم اسلامی حاکم بر ایران از کیم جونگ اون به کیم ایل سونگ است و این واپسگرایی نیز تعجبی ندارد چون کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران، 40 سال است در پی عقب بردن ایران هستند و نه پیشرفت دادن کشور، البته یک نکته را باید اضافه کرد که سخنرانی آقای حسن روحانی، برعکس برخی رؤسای جمهوری دیگری که ایران در این 40 سال داشته است، اقلاً مؤدبانه بود که این یکی جای شکرش باقی است که بیشتر به دلیل فحاشی، آبروی ایران و ایرانی نرفت، اما اصل مسأله همان است که بود، و مردم گرسنه در ایران دارند به وضعیت پیشین کره شمالی می رسند؛ رژیمی که نظیر آیت الله خمینی جنگ را نعمت می دانست، و برای مردم گزینه ای جز علف خوردن باقی نگذاشته بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم مهر ماه 1398
Sept 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH