Sam Ghandchiسام قندچي حسن روحانی می گوید: جنگ با ایران مادر همه ی جنگهاست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2812-hassan-rouhani.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2GTjGSv

 

mother-of-all-wars

 

آقای حسن روحانی رییس جمهوری ایران از عبارت مشهور صدام حسین در دی ماه 1369 در زمان جنگ اول عراق با آمریکا که گفته بود «جنگ در خلیج فارس مادر همه ی جنگها خواهد بود»، استفاده کرده و گفته: «جنگ با ایران مادر همه جنگ‌هاست». در همین حال، اقدامات تحریک آمیز اخیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران در خلیج فارس یک نتیجه ی مثبت برای صلح در خاورمیانه داشته و آن اینکه پس از بیش از نیم قرن، کشورهای عربی از جمله امارات متحده ی عربی و اسراییل به مناسبات همکاری و احترام متقابل می رسند، که امید است ادامه یابد و رژیم ایران آینده نیز هم با اعراب و هم با اسراییل مناسبات صلح آمیز برقرار کند، به جای دامن زدن به وضعیت جنگ دائمی در خاورمیانه که 40 سال پیش با تهدیدهای آیت الله خمینی به عراق، آغاز شد و بیش از هر کشوری میلیونها نفر از مردم ایران را قربانی سیاستهای نابخردانه ی خود کرد. اسراییل تنها کشور خاورمیانه است که واقعاً دموکراسی است و اگر مناسبات اسراییل با کشورهای عربی بهبود پیدا کند هم به نفع فلسطینیان است و هم به نفع صلح در خاورمیانه. مردم ایران با گزینه ی فراسوی جنگ می توانند به جنگ طلبی های رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی پایان دهند، پیش از آنکه دوباره قربانی «هل من مبارز طلبیِ» ناقضان حقوق بشر حاکم بر ایران شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1398
August 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH