Sam Ghandchiسام قندچي  می دانید چرا چریکهای اکثریت در سالهای انقلاب و امروز از رژیم اسلامی حمایت کردند

http://www.ghandchi.com/2798-cherik-aksariat-sepah.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2YtP3Ji   http://bit.ly/2G4iier

 

aksariat-pasdaran

 

همین دو روز پیش درباره همکاری چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در درخواستشان برای سلاح سنگین برای سپاه و نیز جنایت علیه سربداران آمل در سالهای اول انقلاب نوشتم و به تازگی نیز در مقالات متعددی حمایت چریکهای اکثریت را از سپاه پاسداران بعد از اضافه شدن نام سپاه به فهرست تروریستی آمریکا، محکوم کردم. اما می دانید که چرا علاوه بر چریکهای اکثریت یعنی بزرگترین تشکیلات چپ ایران، بسیاری دیگر از نیروهای چپ و ملیون در همین چند ماه اخیر، در ارتباط با آمریکا، موضع مشابه چریکهای اکثریت گرفتند. دلیلش در زمان انقلاب ترس از کودتای آمریکا به نفع شاه بود، و ایندفعه نیز ترس از کودتای آمریکا برای بازگرداندن رژیم پهلوی به قدرت در ایران است. چریکهای اکثریت که خود در آن زمان به شوروی نزدیک بودند، حتی فکر می کردند سربداران آمل نیرویی نظیر خمرسرخ مائوئیست هستند که اول به چین و آمریکا نزدیک بود و به همین دلیل در آن جنایت علیه سریداران شرکت کردند. البته سربداران آمل با هیچ کشور خارجی ارتباطی نداشتند. بدبختی ما این است که اپوزیسیون ما که این دسیسه های رژیم پهلوی و بازماندگانش را می داند، دوباره اشتباه مصدق را می کند، و به جای موضع روشن برای دموکراسی و سکولاریسم در ایران و اتحاد با آمریکا، به جان هم افتاده و اجازه می دهد همچنان 66 سال بعد از کودتای 28 مرداد، یک عده بی شرفهای ساواکی رژیم پهلوی بنام مردم ایران با آمریکا وارد قراردادهای پنهانی شوند و دوباره بر سرنوشت ما چیره شوند و با کسب حمایت آمریکا، در ایران بساط استبداد راه اندازند و آزادانه جنایت کنند. و اجازه می دهیم این بی شرفها ادعای حمایت از حقوق بشر کنند و اشک تمساح برای مردم ستمدیده ایران بریزند، ساواکی هایی که نه تنها از هیچ جنایتی علیه مردم ایران در همه ی دوران شاه فروگذار نکردند بلکه همانطور که لحظاتی پیش نوشتم این ساواکی ها در این 40 سال نیز در همین آمریکا از هیچ قساوتی علیه دموکراسی خواهان ایران دریغ نکرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم مرداد ماه 1398
August 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH