Sam Ghandchiسام قندچي  یادداشت بهروز سورن و ضرورت پاسخگویی چریکهای اکثریت

http://www.ghandchi.com/2794-behrooz-sooren-vs-aksariat.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3     4    5     6    7    8    9

 

behrooz-sooren-vs-aksariat

 

دو روز پیش آقای بهروز سورن بنیانگذار و ناشر سایت گزارشگران بخشی از کتاب  خود تحت عنوان «سیمای شکنجه» را که به تجربه ایشان در زندان رژیم اسلامی در دهه ی شصت در ارتباط با تشکیلات چریکهای اکثریت اختصاص دارد، منتشر کرده اند. وقتی همکاری مجاهدین با رژیم صدام حسین را سالهاست محکوم کرده ایم، ضروری است همکاری تشکیلات چریکهای اکثریت را نیز با سپاه پاسدارن و رژیم اسلامی که پیش از همان دهه شصت آغاز شد، محکوم کنیم. در مورد همکاری چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در دهه 60، می دانیم که ابتدا خواستار سلاح سنگین برای سپاه پاسداران شدند و بعد هم در کشتار سربداران آمل در رکاب سپاه پاسداران، تفنگ در دست گرفتند و در ارتکاب آن مورد جنایت علیه بشریت، شرکت داشتند. به تازگی نیز چریکهای اکثریت، تشکیلاتی به اصطلاح نوین را با نام به پیش و حزب چپ، اعلام کرده اند که در همکاری این جریان با افرادی از همان رهبری جریان اکثریت، تردیدی نیست. سالهاست که سایتهای فهرست شده در پایین این یادداشت، بخش کوچکی از سایتهایی هستند که در اینترنت به نوعی با جریان چریکهای اکثریت مرتبط بوده اند و وقت آن است که همه ی این سایتها موضع خود را در این رابطه روشن کنند، و کل جریان رهبری چریکهای اکثریت به جای فرافکنی، در مورد همکاری شان با رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی علیه بخشهای دیگر اپوزیسیون، که لکه ی ننگی در تاریخ جنبش سیاسی ایران است، پاسخگو باشند که بحث خصوصی نیست و مسأله ارتکاب جنایت علیه بشریت در عرصه عمومی مطرح است. به جای حمله به کسانیکه این موضوعات را سالهاست مطرح کرده اند و از طرف تشکیلات چریکهای اکثریت با انواع انگهای "جاسوس آمریکا" و امثالهم روبرو شده اند، وقت آن رسیده که به خود موضوع بپردازند و مطمئناً زدن اینگونه انگها به امثال آقای بهروز سورن، مضحک خواهد بود. اینکه جریانی از سابقه کمونیستی بوده به این معنی نیست که مقدس هستند، بسیاری از گروههای چریکی قدیم در آمریکای لاتین امروز قاچاقچی مواد مخدر هستند و دستکمی از گروههای دیگر مافیایی در آمریکای لاتین ندارند، همانطور که جریانهای مافیایی رژیم اسلامی حاکم بر ایران به اصطلاح از جمعهای معنوی، مذهبی، اسلامی و کلاً پیشینه ای "مقدس" آمده اند، و در اینکه طالبان در افغانستان کار اصلی شان تولید و فروش مواد مخدر است کسی شک ندارد. حتی خود مافیا در ایتالیا پیشینه و آغازش به مقاومت در برابر تجاوز به سرزمین میرسد که توجیه واقعیت کنونی مافیا نیست. چریکهای اکثریت بزرگترین تشکیلات چپ در ایران بعد از انقلاب بود و همکاری رهبران این تشکیلات با رژیم اسلامی و سپاه پاسداران راه را برای قتل عام اپوزیسیون در دهه شصت هموار کرد. به هرحال این موضوعات، بحث عرصه ی خصوصی آن رهبران یا دیگران نیست و مسائل روشن عرصه ی عمومی در تاریج جنبش سیاسی ایران است. این هم فهرست برخی سایتهایی که به نوعی با چریکهای اکثریت مرتبط بوده اند، گرچه لزوماً همه ی آنها با رهبرانی از آن تشکیلات که در آن جنایات دست داشته اند، همکاری ندارند:

 

کارآنلاین

اخبار روز

عصرنو

ایران گلوبال

به پیش

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم مرداد ماه 1398
July 30, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH