Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره گفتگوی تیرماه 1398 شاهزاده رضا پهلوی با فرشگرد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2789-reza-pahlavi-farshgard.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/30ZDaMR     http://bit.ly/32VLyyA

http://bit.ly/2OjjTV7     http://bit.ly/2Y4A7py     http://bit.ly/2Y7hyRU

 

reza-pahlavi-farshgard  

 

حدود دو هفته پیش سه نفر از جمع فرشگرد با شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشتند که در سه بخش اول و دوم و سوم منتشر شده و در فیسبوک شاهزاده نیز لینک شده بود:

 

1. در بخش اول گفتگو، دوستان فرشگرد، دو موضوع ایجاد رسانه و یا کار در رسانه های بین المللی موجود را مطرح کردند که شاهزاده در مورد اول مسأله ی هزینه های چند میلیونی را مطرح کردند و در مورد دوم واقعاً کار در رسانه هایی نظیر صدای آمریکا و بی بی سی، دست ایشان نیست و نظیر کار در هر اداره دولتی بر اساس باندبازی است و البته در زمانهای مختلف حمایت سلطنت طلبان، یا اصلاح طلبان یا مجاهدین می تواند به نفع یا به ضرر متقاضی کار باشد، اما چه خوب و چه بد، بویژه برای کسانیکه با نحله ی سیاسی مشخصی شناخته شده هستند، چنین امکانات رسانه ای ناپایدار است و نظیر هر مؤسسه ی دولتی کسانی دوام می آورند که به قول آمریکایی ها «موجی نسازند» و به قول ایرانی ها «آسته بروند و آسته بیایند». به هرحال شاهزاده موضوع را در هردو زمینه برای دوستان فرشگرد، توضیح دادند.

 

2. دومین بحث در مورد نافرمانی مدنی بود که شاهزاده واقعاً خیلی عالی توضیح دادند و تنها چیزی که این قلم می توانم اضافه کنم این است که در کشوری نظیر ایران، غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی.

 

3. در پایان بخش آخر گفتگو، شاهزاده در مورد روش حل و فصل اختلاف شاه و مصدق در پایان کار که به کودتای 28 مرداد انجامید، بحث کردند و اینکه راه حل می توانست داشتن چیزی نظیر «سوپریم کورت» آمریکا یا ارگان دولتی مشابه در فرانسه باشد. حقیقت این است که در ایران زمان شاه، «دیوان عالی کشور» وجود داشت و حتی امروز نیز تحت رژیم اسلامی، وجود دارد. دلیل آنکه در آمریکا در زمان انتخابات الگور، نهاد دادگاه عالی توانست تصمیمگیری در مورد اختلاف آراء را در فلوریدا، بدون کودتا و انقلاب و جنگ داخلی، به انجام رساند، اما در ایران چه در زمان مصدق و چه در زمان میرحسین موسوی، به شکل قانونی قضیه حل و فصل نشد، یک موضوع اساسی است و آنهم قدرت مجلس یا پارلمان یا کنگره نمایندگان مردم است. حتی دادگاه عالی آمریکا گرچه انتخابی نیست و اعضایش با معرفی پرزیدنت وقت معرفی می شوند و کنگره تصویب یا رد می کند، اما نهاد سوپریم کورت بخشی از قوه مقننه است و نه قوه قضاییه، یعنی منعکس کننده ی انتخاب مردم است هرچند شخصاً فکر می کنم نحوه تعیین قضات این دادگاه اشتباه بنیانگذاران آمریکا بود و سوپریم کورت باید کاملاً بطور ادواری، از طریق انتخاب مستقیم مردم باشد، که بحثی خارج از موضوع مورد نظر در اینجا است. با تمام این احوال یکبار اینگونه کشمکشهای قانونی در آمریکا به دو شقه شدن کشور و جنگ داخلی کشید که شاید به ساختار فدرالیسم مرتبط بود. اما از همان اول تأسیس ایالات متحده بعد از انقلاب 1775، بیش از 14 سال، کنگره کل کشور را اداره می کرد تا قانون اساسی تدوین شد و اولین رییس جمهور جرج واشنگتن در سال 1789 انتخاب شد، با اینحال درست است که برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، در آمریکا کنگره نیست که رییس جمهور را انتخاب می کند و انتخابات عمومی هر 4 سال این کار را می کند، ولی بازهم نهاد اصلی قدرت در همین آمریکا در 243 سال گذشته، کنگره بوده و هست. در فرانسه هم اینکه پارلمان قدرتمند شود در فراز و نشیب بیش از یک قرن بعد از انقلاب 1789 به انجام رسید. در بریتانیا با اعدام چارلز اول در سال 1649 به دستور پارلمان آن کشور، پارلمان بعنوان قدرت اصلی سیاسی در جامعه تثبیت شد. در آلمان حتی رایشتاگ را هیتلر توانست آنهم در قرن بیستم منحل کند و بقیه ماجرا را می دانیم. بدون شک پارلمان ها و کنگره بعنوان نهاد اصلی قدرت، اصل مسأله در این مورد است و عوامل داخلی و خارجی نیز نظیر حمایت دولتهای خارجی از یک جریان در برابر جریان سیاسی دیگر، می توانند سرنوشت ملتی را از این رو به آن رو کنند، نظیر کودتای 28 مرداد 1332. به هرحال شاهزاده بر موضوع درستی دست گذاشته اند البته اگر دادگاه عالی واقعی برآمده از پارلمان و انتخاب مردم باشد و نه دادگاهی فرمایشی فرمانبر رییس قوه مجریه، و در واقع داشتن چنان نهادهای قضاوت مردم است که دموکراسی و پلورالیسم را بجای کودتا و انقلاب و جنگ داخلی، به راه حل جامعه برای حل و فصل اختلافات حتی در بالاترین سطوح، تبدیل می کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم مرداد ماه 1398
July 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH