Sam Ghandchiسام قندچيظهور و سقوط کوکلاکس کلان درس آموز است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1180-kkk.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

islamicKKK


در نوشته قبلی در مورد شباهت خیزش کوکلاکس کلان به تلاش صد ساله اسلامگرایان در ایران و خاورمیانه برای بازگشت به قدرت سیاسی بحث شد (1). کوکلاکس کلان خواهان بازگشت به گذشته دوران برده داری بود و پس از شکست دولت حامی برده داران کنفدراسیون جنوب آمریکا که پایتخت آن در ریچموند ویرجینیا و رییس جمهورش جفرسون دیویس بود، شکل گرفت.

 

همانطور که می دانیم دولت فدرال آمریکا که رییس جمهورش آبراهام لینکلن بود پس از چهار سال جنگ داخلی در سال 1865 بر کنفدراسیون جنوب، پیروز شد. در همان تاریخ، دوران بازسازی جنوب آغاز شد که وظیفه اش براندازی ساختارهای برده داری در ایالات جنوبی بود و تا وقتی که آن ایالات بازسازی نشدند از حق رأی در آمریکا محروم بودند. به نوعی می شود گفت که رفتار با خاندان های برده دار جنوب در آمریکای پس از پایان جنگ داخلی نظیر رفتار دولت رضا شاه با خاندان های پرقدرت روحانیت در ایران بود.

 

به هرحال برده داران پیشین که از رکانستراکشن یا بازسازی جنوب راضی نبودند کوکلاکس کلان را راه اندازی کردند تا بتوانند آمریکا را به عقب برگردانند و برده داری را زنده کنند. البته هیچگاه نتوانستند برده داری را دوباره زنده کنند با اینحال توانستند بازسازی ایالات جنوبی را محدود کنند و از همه مهمتر آنکه توانستند سِگرِگِیشِن یا سیاست جداسازی و تبعیض را در این ایالات برقرار کنند به این معنی که مثلا مدارس سیاه و سفید، توالت سیاهان و سفیدها، یا بخش سیاه و سفید در اتوبوس ها از هم جدا شد.

 

به موازات عقب نشینی دولت فدرال از بازسازی ایالات جنوبی و با برقراری جداسازی و تبعیض، کم کم کوکلاکس کلان هم فعالیتهای خود را کاهش داد. حقیقت تلخ این است که حدود صد سال طول کشید تا از نو جنبش حقوق مدنی آمریکا به رهبری مارتین لوترکینگ برخیزد و این بار با سِگرِگِیشِن در افتد. یعنی می شود گفت که به نوعی مصالحه ضمنی با کوکلاکس کلان برای یک قرن در آمریکا ادامه داشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com
دهم خرداد ماه 1395
May 31, 2016

 

پانویس:

 

1. بازهم درباره کولاکس کلان اسلامگرا
http://www.ghandchi.com/1179-islamist-kukluxklan.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

قربانی کردن انسان در تمدن آزتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH