Sam Ghandchiسام قندچي آیا ایجاد دو قطب متضاد درون اصلاح طلبان و درون چپی های هوادار آنها حقیقت دارد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2751-eslahtalaban-daavaa.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2vUmQ2A

http://bit.ly/2RSfAON    http://bit.ly/31KEapv

 

morteza-mohit 
 

کمتر از یکهفته پیش آقای دکتر مرتضی محیط در برنامه تلویزیونی 29 ژوئن 2019 خود، تحلیل بسیار دقیقی با ذکر نامها، درباره شکل گیری دو قطب متضاد درون اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها، در ارتباط با برخورد به رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی، ارائه کرده اند. آیا این نظر درست است؟ آری درست است. پولاریزه شدن هواداران چپی اصلاح طلبان هم درست است، یعنی از جمله اختلاف جدی بخشی از رهبری چریکهای اکثریت با تشکیلات تازه ی ای که با نامهای «به پیش» و «حزب چپ» خوانده می شود، جنگ زرگری نیست. در حقیقت دعوای اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز در 30 سال گذشته جنگ زرگری نبود، گرچه هر دو جناح اصلی اسلامگرایان حاکم، در جنایات دهه شصت علیه سکولاردموکراتها شرکت داشتند و همچنین بخشی از هواداران چپی اصلاح طلبان در تشکیلات چریکهای اکثریت در سال 1360 در آن جنایات با سپاه پاسداران همکاری داشتند. سؤال این است که آیا امروز برای اپوزیسیون همچنان ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات در درجه اول اهمیت قرار دارد یا نه؟ وگرنه آینده نگرها هیچگاه ائتلاف های سیاسی را نفی نکرده اند. در مورد وضعیت کل چپ نیز چند روز پیش توضیح داده شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم تیر ماه 1398
July 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH