Sam Ghandchiسام قندچي بهروز جاوید تهرانی مرا به یاد بریژیت باردو می اندازد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2672-behrouz-javid-tehrani.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3

 

behrouz-javid-brigitte-bardot

 

روز گذشته مقاله ای را از دوست عزیز آقای بهروز جاوید تهرانی می خواندم تحت عنوان «زندانی مهریه؛ تاوان تشکیل خانواده برای مردان» که چند روز پیش در شماره 97 ماهنامه خط صلح، منتشر شده است. پیش خود فکر می کردم که آقای جاوید تهرانی چه موضوعاتی را مورد توجه قرار می دهد، منظورم موضوعاتی نظیر «حقوق مردان» است که از جمله ختنه پسران، پرداخت مهریه و سربازی اجباری و امثالهم را شامل می شود. همین روز گذشته در صفحه فیسبوکی آقای بهروز جاوید تهرانی که همیشه بسیار فعال است لینکی در مورد سربازی که هنوز در ایران، اجباری و بعنوان «برده داری مدرن» بحث شده، خواندنی است. در بیشتر کشورها ازجمله هندوستان دیگر سربازی اجباری وجود ندارد و در آمریکا نیز پس از پایان جنگ ویتنام در سال 1973 سربازی اجباری از بین رفت. در میان آمریکایی ها سالها پیش به یاد دارم که شاعر معروف رابرت بِلای به موضوع حقوق مردان توجه خاصی مبذول می کرد و از سنتهای سرخپوستان آمریکا در این رابطه بهره می گرفت، با اینحال در اینجا هم به ندرت کسی به حقوقِ ویژه ی مردها، توجه جدی می کند، در حالیکه فعالان زیادی در عرصه های حقوق سیاهپوستان، حقوق زنان، حقوق ال جی بی تی، یا حقوق کودکان، انرژی صرف می کنند. به یاد خانم بریژیت باردو افتادم که از حامیان حقوق حیوانات است و یکبار از او پرسیدند که چرا دفاع از حقوق حیوانات را برگزیده، و او هم در پاسخ گفت اگر این کار را کسان دیگری به عهده می گرفتند، در آنصورت عرصه دیگری را ممکن بود انتخاب می کرد. نمی دانم اگر سؤال مشابهی از آقای بهروز جاوید تهرانی بشود چه جوابی خواهد داد اما جالب توجه است که هم ستاره ی بزرگ تاریخ سینما خانم بریژیت باردو و هم زندانی سابق رژیم اسلامی آقای بهروز جاوید تهرانی به رغم توجه خاصی که اولی به حقوق حیوانات و دومی به حقوق مردان دارد، هردو آنها هیچگاه از نقد کوکلاکس کلان های اسلامی کم نگذاشته اند به رغم آنکه اساساً در جنبش مدنی فعال بوده اند. همه ی ما درباره داستان مراسم عید قربان می دانیم! کشمکشی که سالها پیش بین خانم بریژیت باردو و مسلمانان برسر مراسم عید قربان در فرانسه راه افتاد، همچنان در یادها مانده است. با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای آقای بهروز جاوید تهرانی و خانم بریژیت باردو که از دو نسل مختلف با اختلاف سنی زیاد هستند اما نگاهشان به حقوق آنهایی که مورد تضییق قرار می گیرند، وسیعتر از بسیاری از ما است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم خرداد ماه 1398
May 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH