Sam Ghandchiسام قندچي آیا تسلیم طلبی در هر جنگ احتمالی غلط است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2625-taslim-talabi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2G4iier

پی نوشت بیست و یکم خرداد ماه 1398: http://www.ghandchi.com/2696-bayanieh225nafar.htm

 

taslim-talabi

 

یک ماه پیش توضیح داده شد که وضعیت رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران و موضوع جنگ احتمالی با آمریکا چندان شباهتی به دوران حمله ی عراق به ایران ندارد، مضافاً اینکه با رژیمی روبرو نیستیم که تازه از انقلابی پیروزمند بیرون آمده و مورد حمایت اکثریت مردم باشد، بلکه با زور تفنگ بسیج و سپاه پاسداران حکومت می کند (1). در مورد اقدامات لازم برای پیشگیری از جنگ با اسراییل (2)، و نظراتی نظیر جنگ عادلانه و غیرعادلانه (3)، سالهاست در اپوزیسیون بحث کرده ایم و نیازی به تکرار مکررات نیست. سال گذشته در نوشتاری تحت عنوان "خاطراتی شخصی از آخرین سالهای جنگ سرد،" موضوع برخورد به جنگ احتمالی آمریکا و ایران بحث شد و اینکه این قلم از دیدگاه «شری اوروبیندو» که در دوران جنگ جهانی دوم، شکلی از «پاسیفیسم» را ترویج می کرد، حمایت می کنم (4). دیدگاه دیگری نیز در آخرین سالهای جنگ سرد در داخل تشکیلات «فراسوی جنگ» وجود داشت که می گفتند اگر شوروی حمله کرد، نباید جنگ کرد، حتی اگر شوروی، آمریکا را تصرف کند، بازهم بهتر است، تا اینکه بجنگیم و بشریت نابود شود، و اتفاقاً کسانیکه چنین موضعی داشتند خیلی دموکراسی خواه و مخالف استبداد رژیم کمونیستی شوروی بودند، با اینحال می گفتند اگر همه دنیا را رژیم استبدادی شوروی تصرف کند، چون دموکراسی حقانیت دارد، دوباره جوانه خواهد زد و چیره خواهد شد و نیازی به نابودی بشریت در جنگی اتمی نیست (4). البته بعداً می دانیم که 30 سال پیش، واقعیت دنیا برعکس شد و ما شاهد فروپاشی شوروی شدیم، با اینحال، دموکراسی خواهانی در جنبش ضدجنگ در آمریکا، در آنزمان، چنین موضعی داشتند که می توان نظر آنها را گامی فراتر از پاسیفیسم «شری اوروبیندو» تلقی کرد و «تسلیم طلبی» خواند.

 

متأسفانه در جنبش سیاسی ایران هنوز گزینه هایی که در مورد جنگ احتمالی مورد بحث قرار می گیرد، نظراتی است که در دوران انشعاب انترناسیونال دوم، پیش از جنگ جهانی اول، انتخابهای اپوزیسیون را محدود به شرکت در جنگی میهنی یا به راه انداختن جنگ داخلی و ساقط کردن رژیم حاکم تلقی می کرد، که اولی موضع انترناسیونال دوم بود و دومی موضع لنین، روزالوکرامبورگ و بعد هم انترناسیونال سوم شد، و برای اپوزیسیون ایران عملاً، محدود دیدن گزینه های خود به این دو انتخاب، به پاسیو شدن انجامیده و نظیر یک زندانی است که وقتی دارند زندان را بمباران می کنند نمی داند از زندانبانان و حفظ میله های زندان حمایت کند یا که خود هم میله های زندان را بشکند و از شرٌ زندان و زندانبانها، رهایی یابد! آنهایی که در چنین شرایطی، «پاسیفیست» و «تسلیم طلب» هستند، مطمئناً زنده تر از کسانی عمل می کنند که در دوسه سال اخیر مرتب، پا زدن را در رکاب رژیم اسلامی، تبلیغ کرده اند و همچنین از رژیم خواستار امتیاز شده اند و رژیم حتی نیم نگاهی هم به آنها نکرده و اینان هم شکست استراتژی خود را اینگونه توجیه می کنند که هدفشان از حمایت از رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی، حفظ ایران است، در حالیکه اتفاقاً «پاسیفیسم» و «تسلیم طلبی» در چنین جنگی، بیشتر ایران را حفظ خواهد کرد و نه جنگیدن در رکاب این رژیم که نظیر جنگیدن در رکاب داعش در موصل علیه آمریکا بود، که به تباهی بیشتر کشور و عملاً به حمایت از سنگسار، و قتل مرتد و امثالهم می انجامید. نگاه کنید که با این حرفهای نابخردانه در اپوزیسیون دوباره روز گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی در همین زمانی که اینها دارند از رژیم حمایت می کنند برای یک روزنامه نگار ایرانی منتقد که هیچگاه حتی خشونت را تبلیغ نکرده، فتوای قتل صادر کرده است.

 

این دوستان که بخشی از جبهه ملی هستند و یکی از معدود گروههای جبهه بودند که راه حل را برای خلاصی از رژیم اسلامی در ایران، انقلاب تازه ای می دانستند، اکنون چند سال است با درک غلط از موضوع جنگ، مرتب دارند پیام می دهند که در رکاب رژیم اسلامی در جنگ احتمالی با آمریکا خواهند بود، و به خیال خود، با اعلام چنین موضعی، از احتمال جنگ پیشگیری می کنند، در حالیکه این کارشان فقط نشان می دهد که به رغم آنکه مدعی لیبرال دموکراسی هستند، تنها، گزینه هایی را در نظر می گیرند که دو انتخاب رایج در جنبش کمونیستی بوده، که در سطور بالا توضیح داده شد. این دوستان بهتر است قبل از آنکه برای اپوزیسیون ایران در این زمینه رهنمود دهند که در هر جنگ احتمالی، با رژیم اسلامی همراه شویم؛ بهتر است به آلترناتیوهای مختلف برای اپوزیسیون در رویکرد به چنین جنگی که در ابتدای این نوشته بحث شد، بیشتر توجه کنند. متأسفانه این دوستان که بخشی از جبهه ملی هستند، اشتباه دیگری نیز در این چند سال کردند و یک دیوانه ی امنیتی را بعنوان هوادار جبهه چند سال پیش به جان اپوزیسیون انداختند، که اکنون برای همه آشکار شده که این فرد امنیتی همکار امید دانا است، و این دوستان نیامدند از اپوزیسیون برای مطرح کردن این فرد، عذرخواهی کنند، منظور همان کسی است که در زمان کار دفاعی برای نجات جان رامین حسین پناهی به ما کنایه می زد بجای حمایت از حقوق بشر رامین و حتی بعد از اعدام رامین حسین پناهی یک کلمه از خودش بخاطر همراهی با قاتلان رامین حسین پناهی انتقادی نکرد (6). این دوستان واقعاً بهتر است از دوستانی که حتی در داخل جبهه ملی، چند تا پیراهن بیشتر از آنها در مبارزات واقعی و نه تدریس در دانشگاه ها پاره کرده اند، یاد بگیرند. خیلی ها ادعای میهن پرستی می کنند و مدعی میراث مبارزات زنده یاد شاپور بختیار هستند، اما این راهبرد که بگوییم ما در رکاب رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در هر جنگی که آنها با آمریکا راه اندازند خواهیم بود، اشتباه است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اردیبهشت ماه 1398
May 3, 2019

 

پانویس:

 

1. آیا برخورد اپوزیسیون به وضعیت جنگ احتمالی آمریکا و رژیم اسلامی باید مشابه دوران حمله عراق به ایران باشد
http://www.ghandchi.com/2585-us-irgc.htm

 

2. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm

 

3. نقدی بر اپوزیسیون درباره جنگ
http://www.ghandchi.com/827-opposition-war.htm 
A Critique of Iranian Opposition about War
http://www.ghandchi.com/827-opposition-war-english.htm 

 

4. خاطراتی شخصی از آخرین سالهای جنگ سرد
http://www.ghandchi.com/2026-end-of-cold-war.htm

 

5. فراسوی جنگ
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWar.htm
Beyond War
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWarEng.htm

 

6. پاسخی به کنایه زدن همکار امنیتی یکی از دوستان جبهه ملی در ارتباط با رامین حسین پناهی
http://www.ghandchi.com/2125-jebhe.htm 

سخنی با یکی از دوستان جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/2004-jebhe-melli.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH