Sam Ghandchiسام قندچي سخنی با یکی از دوستان جبهه ملی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2004-jebhe-melli.htm

 

یکی از دوستان جبهه ملی است که سالهاست علاقه دارد با این قلم وارد دیالوگ شود و همیشه پاسخی نداده ام. هیچگاه ایشان را نه ملاقات کرده ام و نه هیچوقت تماسی داشته ام. واقعیت این است که شخصاً خود را فقط بعنوان یک ژورنالیست و تحلیلگر می شناسم و نه فعال سیاسی و به همین دلیل نخواستم به ایشان پاسخی دهم هرچند از دیدگاه این قلم ایشان یکی از باسوادترین لیبرالهای ایران هستند و سالهاست در یکی از معتبرترین دانشگاه های اروپا تدریس می کنند و نه آنکه فقط استاد دانشگاه باشند بلکه کمتر پیدا می شود که کسی استاد دانشگاه باشد و دامنه پژوهشهایش در عرصه سیاسی به وسعت و عمق ایشان باشد. در نتیجه دلیل سکوت این قلم و اجتناب از مراوده ابداً این نیست که ایشان را بیسواد تصور کنم. اما همانطور که اشاره شد اگر می خواستم همه این سالها پاسخی به ایشان بدهم مجبور می شدم بعنوان فعالی سیاسی بنویسم که نیستم، اما چون ایشان بطور غیرمستقیم اما با احترام این قلم را مخاطب قرار داده اند، این چند سطر را می نویسم با این تأکید که فعال سیاسی نیستم. این دوست عزیز شاید از اولین فعالان سیاسی جبهه ملی در خارج کشور است که بعد از انقلاب به روشنی در کتاب خود مطرح کرد که ایران نیاز به یک انقلاب دارد، بدون هیچ اما و اگر. ولی در عین حال همچنان بعنوان یک دانشگاهیِ پای بند به جبهه ملی کار می کرد. در دانشگاه کار کردن بخودی خود در تضاد با انقلابی بودن نیست اما واقعیت این است که اگر کسی برنامه انقلاب در ایران دارد اساساً ضروری است با فعالینی کار کند که دانشگاهی نیستند و حتی بهتر بگویم آن افراد اساساً جبهه ملی نخواهند بود، نه آنکه جبهه ملی بد باشد بلکه به این دلیل که اساس جبهه ملی بر اصلاح طلبی بوده و هست، گرچه نه اصلاح طلبی ارتجاعی (1). مثلاً شخصاً بعنوان یک تحلیلگر و روزنامه نگار امروز می بینم که خیزش 96 آغاز انقلاب قرن بیست و یکم ایران است اما هیچگاه نه قبل و نه بعد از دی ماه 1396 ادعا نکردم که در ایران باید انقلاب کرد یا نکرد بلکه فقط آنچه ملاحظاتم هست را بعنوان یک روزنامه نگار نوشته ام. آنگونه ادعاها را فعالان سیاسی می کنند و بعد هم برایش سازماندهی می کنند. شخصاً فقط یک ژورنالیست و تحلیلگر هستم. این دوست عزیز مانعی ندارد که استاد دانشگاه هستند اما اگر خود را فعال سیاسی می دانند، همه این سالها اگر دقت کنند هیچگاه جبهه ملی نخواسته است که انقلاب کند و وقتی ایشان خوستار انقلاب در ایران هستند نمی توانند امیدشان به جبهه ملی باشد و لازم است که سازمانی بسازند یا از سازمانی حمایت کنند که در پی انقلاب کردن باشد. شخصاً نمی خواستم این حرفها را بنویسم چرا که این حرفها را کسی باید بنویسد که خود فعال سیاسی و در پی انقلاب کردن است. در نتیجه امیدوارم نوشتن این چند سطر باعث سوء تفاهم و کدورتی نشود، که برعکس، هدف این نوشتار، رفع هرگونه سوء تفاهم است و برای این دوست عزیز آرزوی موفقیت دارم.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم فروردین ماه 1397
April 10, 2018

 

1. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH