Sam Ghandchiسام قندچي به پرزیدنت ترامپ: درباره ی سپاه پاسداران و مردم ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2600-trump-sepah.htm

To President Trump: About IRGC and Iranian People

http://www.ghandchi.com/2600-trump-sepah-english.htm

 

trump-sepah

 

پرزیدنت ترامپ گرامی، یک سال و نیم پیش، حمایت شما از خیزش دی ماه 1396 مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت (1). اما بعد از آن ایالات متحده چه کار کرد؟ اساساً آمریکا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرد و این سیاست اخیرا دوباره در نوروز به نمایش گذاشته شد، و این قلم در یادداشتی به زبان فارسی از پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی، انتقاد کردم (2). این هفته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست تروریست ها اضافه شد. مردم ایران هیچ علاقه ای به سپاه پاسداران ندارند، اما حاضر نیستند زندگی خود را با حمایت از آمریکا در کشمکش کنونی، به خطر اندازند؛ و بخش مهمی از اپوزیسیون ایران حتی این حرکت ایالات متحده را محکوم کردند. چرا؟ شخصا از هر کاری که آمریکا بتواند برای متوقف کردن تروریسم دولتی حمایت شده توسط رژیم اسلامی که سپاه پاسداران مجری آن است، در همه جا و از جمله در فضای سایبر، پشتیبانی می کنم (3). پس چرا مردم ایران و بخش مهمی از اپوزیسیون ایران از حرکت ایالات متحده حمایت نمی کنند؟ از آنجا که آنها به ایالات متحده اعتماد ندارند؛ و اینهمه هیچ ارتباطی به کودتای آمریکا در 28 مرداد 1332 ندارد (4). ایالات متحده در 40 سال گذشته قادر به ایجاد اعتماد با مردم و اپوزیسیون ایران نبوده است، گرچه آمریکا با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در جنگ سرد بود و مردم ایران نیز، همزمان، با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در جنگ داغ بودند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام فروردین ماه 1398
April 18, 2019

 

پانویس:

 

1. نیاز به حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm 

2. پاسخی به پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی که از 40 سال فقدان آزادی در ایران می گوید
http://www.ghandchi.com/2550-reza-pahlavi.htm
About Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/qeZctL

 

3. درباره سپاه پاسداران
About IRGC
http://bit.ly/2G4iier


4. اشتباه مصدق
http://www.ghandchi.com/2291-mossadegh.htm
Mossadegh's Error
http://www.ghandchi.com/2291-mossadegh-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH