Sam Ghandchiسام قندچي چرا از برنی سندرز حمایت می کنم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders.htm

Why I Support Bernie Sanders

http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders-english.htm

مطلب مرتبط: آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود: http://www.ghandchi.com/323-KerryIRI.htm

پی نوشت چهارم تیرماه 1398: http://www.ghandchi.com/2723-bernie-sanders-english.htm

 

bernie-sanders

 

در انتخابات مقدماتی 2020 به برنی سندرز رأی خواهم داد (1). دلیلش هم اینکه نه تنها آمریکا برای همه شهروندان خود به مدیکر احتیاج دارد، بلکه مدیکر باید بهتر شود و نه آنکه آنگونه که برخی نمایندگان حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا توصیه می کنند، محدودتر گردد. همین حالا آزمایش پی اس ای از توصیه های مدیکر برای چکاپ سالیانه حذف شده که می تواند باعث عدم تشخیص به موقعِ سرطان پروستات، مخارج بیشتر و حتی مرگ بیمار شود (2). خانواده این قلم، نظیر بسیاری دیگر از آمریکایی ها در همه ی این سالها از فقدان بیمه درمانی زجر کشیده ایم و ما همه سیتیزن آمریکا هستیم. گرچه در انتخابات گذشته اینجانب به برنی سندرز رأی دادم، اما از سیاستهای حزب دموکرات آمریکا در ارتباط با ایران، ناراضی هستم، و از تغییر رژیم در ایران حمایت می کنم (3)، و بویژه سیاستهای پرزیدنت اوباما را در مورد ایران نمی پسندیدم، که مدتها قبل از دوران اوباما، یعنی 15 سال پیش در 2004 وقتی آقای جان کری نامزد مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات بود، این موضوع را در نوشتاری تحت عنوان «آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود»، به روشنی مطرح کرده بودم (4)؛ اما برای آمریکا و کل جهان، به باور این قلم ایالات متحده آمریکا بمثابه رهبر جهان آزاد، لازم است که نمونه خوبی را برای سلامت و درمان مردم خود، ارائه کند، و در جمهوری سکولاردموکرات و آینده نگر ایران نیز انتظار دارم که سیستم بهداشت و درمان بهتر از کشورهای اروپای غربی، کانادا، استرالیا، و ژاپن باشد و نه چیزی نظیر کشورهای جهان سوم! به باور این قلم بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا در 243 سال پیش تصمیمات عالی اتخاذ کردند، اما این موضوع مهم سلامت و درمان همه ی ساکنان آمریکا را از قلم انداختند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم فروردین ماه 1398
March 30, 2019

 

پانویس:


1. برنی سندرز
https://goo.gl/dLojgj
Bernie Sanders
https://goo.gl/zM1oBx

 

2. سرطان پروستات: شانس آوردم اما همه آقایان بهتر است هر سال آزمایش کنند
http://www.ghandchi.com/2429-prostate-cancer.htm

3. تغییر رژیم در ایران
https://goo.gl/8o9TNe
Regime Change in Iran
https://goo.gl/cy8RYu 

4. آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود
http://www.ghandchi.com/323-KerryIRI.htm
Mr. Kerry, Islamic Republic of Iran Must Go
http://www.ghandchi.com/323-KerryIRIEng.htm 
 
5. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH