Sam Ghandchiسام قندچي  حمایت از فراخوان مهندس طبرزدی برای راهپیمایی 14 اسفند بسوی آرامگاه دکتر مصدق و اینکه اشتباه 40 سال پیش را نکنیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2508-tabarzadi-mossadegh.htm

پی نوشت 14 اسفندماه 1397: فهرست بحثهای دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند: http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

 

mossadegh-jebhe

 

چند لحظه پیش فراخوانی (1) را در اینترنت دیدم که 9 ساعت پیش درج شده است، و در آن مهندس حشمت طبرزدی (2) برای راه پیمایی در روز 14 اسفند ماه از میدان آپاداناِ تهران بسوی احمد آباد آرامگاه زنده یاد دکتر محمد مصدق (3)، دعوت کرده اند. به رغم حمایت از این راهپمایی و ابتکار آقای حشمت طبرزدی، لازم به یادآوری است که 40 سال پیش، کمتر از یک ماه بعد از انقلاب 1357 در 14 اسفند ماه 1357 (4)، در راهپمایی مشابهی شرکت داشتم و متأسفانه در آن زمان همه ی فکر ما شرکت کنندگان در آن راهپیمایی، بر رفتار شاه با دکتر مصدق متمرکز بود که حتی از اجرای آخرین درخواست دکتر مصدق برای دفن شدن در کنار شهدای 30 تیر، ممانعت به عمل آورده بود. همچنین اکثریت شرکت کنندگان با به یاد آوردن کودتای 28 مرداد 1332 (5)، برایشان یادبود دکتر مصدق نوعی تداعی دیدگاهی ضدآمریکایی بود، و اینگونه نگرشها کمتر از یکسال بعد به گروگانگیری در سفارت آمریکا انجامید که اکثریت نیروهای سیاسی اپوزیسیون در آن زمان، از آن اقدام وحشیانه ی دانشجویان خط امام، با راهپیمایی حمایت آمیز در مقابل سفارت آمریکا در آبان ماه سال 1358، از گروگانگیری پشتیبانی کردند، و هرچند شخصاً از همان اول با جریان گروگانگیری مخالف بوده و محکوم کردم (6)، اما آن اشتباه، لکه ننگی برای بخش بزرگی از اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران در 40 سال گذشته بوده است. منظور اینکه اگر می خواهیم از خدمات دکتر محمد مصدق در ملی کردن صنعت نفت قدردانی کنیم، هیچ نیازی به ادامه دادن به خصومتهای تاریخی نیست. همچنین باید خاطر نشان کرد که ملی کردن صنعت نفت در آن زمان معنایش دولتی کردن بود که امروز خوب می دانیم بهترین راه برای توسعه دموکراتیک جوامع نیست و اقتصاد دولتی بیشترین عامل استبداد در قرن بیستم بوده است، که حتی اگر فردا در ایران دموکراسی برقرار شود، برای جلوگیری از بازتولید استبداد (7)، یکی از مهمترین کارها باید تقویت سرمایه خصوصی در کشور باشد (8). البته دکتر محمد مصدق نیز هیچگاه طرفدار دولتی کردن همه ی اقتصاد ایران نبود و از سرمایه خصوصی حمایت می کرد، با اینحال صنعت نفت از نظر او نیز نمی بایست مانند آمریکا، خصوصی باشد، و مالکیت دولتی را در نظر داشت که حتی تحت رژیم شاه، و بعد هم در رژیم اسلامی حاکم بر ایران، همچنان صنعت نفت در ایران دولتی باقی مانده است. لازم به یادآوری است که در اواسط قرن بیستم، کشورهای جهان سوم دولتی کردن همه منابع طبیعی و صنایع بزرگ را راهی برای جلوگیری از تسلط استعمار می دیدند، در حالیکه امروز حتی کشورهایی نظیر کره جنوبی چنین دیدگاه هایی را از مالکیت، دنبال نمی کنند و شرکت سمسونگ نمونه خوبی در دنیاست که صنعتی بزرگ و خصوصی در کشوری به اصطلاح جهان سومی، توانسته در سطح جهانی رقابت کند. برنامه هایی را که در اواسط قرن بیستم غیرمتعهدها نظیر دکتر محمد مصدق دنبال می کردند، امروز راه رسیدن به استقلال در جهان نیست (9)، و همانطور که تجربه رژیم اسلامی حاکم بر ایران نشان داده اینگونه استراتژی ها، نه تنها به شکوفایی اقتصادی و استقلال منتهی نمی شود، بلکه باعث منفرد شدن و شکست اقتصادی کشور است. به رغم احترامی که برای شخص دکتر محمد مصدق و خدمات او قائل هستم، مصدقیسم راه آینده ایران نیست و تشکیل، رشد و رهبری مؤثر  احزاب جمهوریخواهان سکولاردموکرات و آینده نگر در داخل و خارج کشور، ایرانیان را قادر خواهد کرد که آینده ای موفق را برای جامعه ایرانی رقم بزنیم (10).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم اسفند ماه 1397
March 3, 2019

 

پانویس:

 

1. مهندس حشمت طبرزدی: فراخوان به اعضا و هواداران جبهه ی دموکراتیک ایران برای ۱۴ اسفند ماه
https://tabarzadi.com/2019/03/03/14
https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/posts/10219510636096986

https://twitter.com/heshmattabarzad/status/1102190297868627968

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article5402

عیسا خان حاتمی: دعوت همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از مردم ایران برای حضور در آرامگاه دکتر محمد مصدق
https://www.facebook.com/esakhan.hatami/posts/10218958966231098

http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article5401 

 

2. درباره آقای حشمت طبرزدی

https://goo.gl/wvwswX

 

3. درباره دکتر محمد مصدق

https://goo.gl/PAFbAp

 

4. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism (Online Book, Third Edition)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

5. درباره کودتای 28 مرداد

https://goo.gl/Eq68LU

 

6. گروگانگیری در سفارت آمریکا به زبان ساده
http://www.ghandchi.com/1038-hostage-taking.htm

 

7. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm 

 

8. جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke.htm 
John Locke, Catholics, Democracy, and Worldviews
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke-english.htm

 

9. بحثی درباره استقلال در عصر حاضر
http://www.ghandchi.com/1961-esteghlaal.htm

 

10. درباره حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

فیسبوک حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر
https://www.facebook.com/ayandehnegar
Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party
https://www.facebook.com/futuristparty


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH