Sam Ghandchiسام قندچي شکست روز کوروش امسال و اینکه دوستان با طناب رضا پهلوی توی چاه نروید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2326-tanaabe-reza-pahlavi.htm

   

rooze-kourosh1397

 

برگزاری روز کوروش که به همت خانم شکوه میرزادگی و آقای کورش زعیم سالها پر و بال گرفت این هفته با عدم موفقیت روبرو شد و دلیلش هم بازی تازه آقای رضا پهلوی بود. این هم تازگی نداشت، یکسال و نیم پیش به همین شکل شاهد شکست تحریم انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی بودیم (1) که به دلیل بازی مشابه آقای رضا پهلوی بود که فیلشان یکباره آخرِ کار، یاد هندوستان سلطنت کرد و در مصاحبه با جان گمبرل از یکسو گفت می خواهد سلطنت پهلوی را به ایران بازگرداند و از سوی دیگر به مردم گفت برایش سلطنت و جمهوری فرقی ندارد و شهروند عادی است: دروغی 40 ساله چون هیچگاه شاهزاده رضا پهلوی از مقام سلطنت استعفا نداده که شهروند عادی محسوب شود (2). به هر حال دیگر این بحثها کهنه و بیهوده است و آزموده را آزمودن خطاست. رهبری رضا پهلوی برای انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (3) زهر است و مثل رهبری حزب توده در سالهای 1320 تا 1332 خواهد بود و آخرش آنهایی که با طناب آقای رضا پهلوی به درون چاه می روند باید شعر نیما را با خود بخوانند و به حال خود گریه کنند که "در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند" (4). وضعیت انقلابی هزار سال دوام نمی آورد. اصلاح طلبان و آقای رضا پهلوی دو فرش فروش هستند که سالهاست عملکردشان را دیده ایم، اگر هنوز فریب می خوریم، خود مقصریم (5). از کسانی حمایت کنیم که دارند کار جدی می کنند و شب نمی خوابند و صبح خلاف همه قول و قرارها کاری دگر کنند (6). فرشگردی ها نیز که نقش اصلی را در این بازی جدید آقای رضا پهلوی ایفا می کنند (7)، درست است که تازه به این راه میروند اما دچار سرنوشت بقیه ای خواهند شد که پیش از این، همین راه را رفته اند و تا بفهمند چه اشتباهی کرده اند، دیگر دیر شده است (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم آبان ماه 1397
November 2, 2018

 

پانویس:

 

1. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm

 

2. متن واقعی مصاحبه آقای رضا پهلوی با جان گمبرل

https://apnews.com/aabda1d7582d49b784c7ec7ee2e96e6e

ویدیویی که آقای رضا پهلوی همان زمان درباره متن مصاحبه خود انتشار داد

https://www.youtube.com/watch?v=6mtSaYwqe8g

 

 

3. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. نیما یوشیج: می تراود مهتاب

http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/mahtab.jpg

 

5. از خضر انقلاب تا فرش فروش انتخابات
http://www.ghandchi.com/1430-az-khezr-taa-entekhaabaat.htm

 

6. یادداشتی برای دوستان جوان دربارهء حزبیت و نقش آقای منوچهر یزدیان
http://isdmovement.com/2018/1018/103118/103118-Sam-Ghandchi-A-note-to-my-young-friends.htm
http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm

 

7. جلسه واشنگتن رضا پهلوی با تلویزیون ایران اینترنشنال در اول نوامبر 2018

https://www.facebook.com/iranintl/videos/345923782882871

 

8. نامه سرگشاده به برخی امضا کنندگان فرشگرد درباره رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2320-rp-farashgard.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH