Sam Ghandchiسام قندچي دوستان حزب مشروطه، اگر رضا پهلوی پادشاه بود باید امروز تقاضای خلع او را می کردید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2321-rp-hezbe-mashrooteh.htm

   

 

rp-hezbe-mashrooteh

 

در گذشته درباره حزب مشروطه (1) که یادگار زنده یاد دکتر داریوش همایون (2) است، بسیار نوشته ام. فرض کنیم برنامه حزب متحقق، و آقای رضا پهلوی، پادشاه ایران بود. آیا با آنچه که رضا پهلوی انجام داده اکنون نباید حزب مشروطه تقاضای خلع او را از پادشاهی کند. آنچه آقای رضا پهلوی طی 40 سال با این قلم و خانواده ام کرده را در نوشتاری که ضمیمه است دقیق توضیح داده ام و خواهش می کنم فقط دو خط اول را نخوانید و تا به آخر با دقت بخوانید که عین حقیقت است و در هر دادگاهی در واشنگتن حاضرم با آقای رضا پهلوی روبرو شوم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد (3). کارهای دیگر آقای رضا پهلوی نظیر دروغگویی درباره گفتگویش با جان گمبرل در سال گذشته را هم خوب می دانیم (4). آیا وقت آن نرسیده که حزب مشروطه پایان برنامه سلطنت را برای ایران اعلام کند (5)، چرا ما هم، در ایران، جمهوری سکولار و دموکراتیکی نظیر همین آمریکا نداشته باشیم، و چرا شخصی را رهبر خود قرار دهیم که 40 سال است از دموکراسی حرف میزند؛ اما، خود و ساواکی های تشکیلاتش در عمل، در همین آمریکا، مخالفان خود را با روشهای استبدادی سرکوب می کنند. لطفاً دقیق تا پایان متن ضمیمه را بخوانید و خود قضاوت کنید (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آبان ماه 1397
October 30, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره حزب مشروطه

https://goo.gl/ZDYPGa

 

2. درباره داریوش همایون

https://goo.gl/TTZT97

 

3. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm 
How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm     

 

4. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm

 

5. تکامل منطقی حزب مشروطه ی داریوش همایون برنامه جمهوری دموکراتیک و سکولار است
http://www.ghandchi.com/2027-paadshaahi.htm

 

6. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm 
How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm
 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH