Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه فراخوان طبرزدی، آلترناتیو روشن اما مسأله نحوه انتقال قدرت است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2198-tabarzadi-enteghale-ghodrat.htm

 

tabarzadi-enteghale-ghodrat

 

بامداد امروز مهندس حشمت اله طبرزدی در پاسخ به سخنان آقای حسن روحانی رییس جمهوری ایران دعوت به حضور مردم در خیابان کردند و از رهبران اپوزیسیون ایران خواستند که برای این مهم فراخوان صادر کنند (1). واقعیت اینکه اکنون مدتها ست که آلترناتیو مترقی یعنی جمهوریت سکولار و دموکراتیک برای ایران، روشن است (2) و حتی برای پیشگیری از بازتولید استبداد بعد از پیروزی دموکراسی نیز سالهاست کار جدی شده است (3) و جمعی بنام مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (4) مدتی است که برای تدقیق آلترناتیو مترقی و پیشنویس قانون اساسی ایران آینده، فعال هستند، و جلسات عمومی هفتگی برگزار می کنند (5) و رهبران پرتوانی دارند نظیر دکتر اسماعیل نوری علا (6)، آقای حسن اعتمادی (7)، آقای منوچهر یزدیان (8)، و در 22 و 23 سپتامبر 2018 یعنی یکماه دیگر کنگره ششم سکولار دموکراتها را در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می کنند (9)، و قرار است در آن جلسه دکتر نیره انصاری (10)، بحث قانون اساسی را ارائه کنند. اما سؤالی که امروز در برابر جنبش سیاسی و مدنی ایران قرار دارد مسأله نحوه انتقال قدرت در ایران از «ضدجمهوریت اسلامی» به «جمهوریت آینده نگر» است. شوربختانه این انتقال نظیر آنچه در شوروی و بلوک شرق دیدیم صورت نخواهد گرفت چرا که گرچه رژیم اسلامی نظیر رژیم شوروی، بزرگترین دشمن خود است، اما تجربه داعش در موصل و رقه نشان داد باابنکه پول دزدهای این رژیمها زود فرار می کنند و در اروپا و آمریکا زندگی راحتی را آغاز می کنند اما فناتیکهای رژیمهای اسلامگرا تا پایان از تلاش برای بقاء، دست از جنایت برنخواهند داشت، و لازم به یادآوری است همانطور که روز گذشته مفصل بحث شد، اصلاح طلبان ایران نیز تفاوتی با بقیه رژیم اسلامی ندارند (11). در نتیجه از آنجا که از یکسو جنبش سیاسی ایران برخلاف عراق و سوریه با هرگونه دخالت نظامی کشورهای خارجی مخالف است، و از سوی دیگر با مبارزه مسلحانه نیز موافقتی ندارد، معلوم نیست این انتقال قدرت قرار است چگونه صورت گیرد. همه تصورات جبهه ملی در مورد انتقال قدرت مسالمت آمیز سالها پیش از قیام بهمن 57 ثابت شد در رژیمی استبدادی کار نمی کند و ریشه شکست زنده یاد شاپور بختیار در انقلاب 1357 نیز به دلیل پشت کردن برخی رهبران جبهه ملی به او نبود (12)، بلکه در واقع به این دلیل بود که برنامه جبهه ملی برای انتقال قدرت مسالمت آمیز هیچگاه در ایران کار نکرده است (13)؛ امروز نیز بطریق اولی این تصور جبهه ملی برای انتقال قدرت در ایران همچنان قابل تردید است. با اینهمه این قلم از انتقال قدرت به طریق مسالمت آمیز که جنبش مدنی ایران، شخص مهندس حشمت طبرزدی (14) و جبهه ملی در داخل ایران و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران در خارج پیگیری می کنند، حمایت می کنم، اما آنچه ذکر شد واقعیاتی در مورد جریان ارتجاعی اسلامگرایی است که دستکم در دو مورد که در خاورمیانه سقوط کرد یعنی در تجربه طالبان و داعش، از طریق نیروی نظامی بسیار پرقدرت ائتلاف به رهبری آمریکا بود. امیدوارم ایران اولین نمونه ای باشد که اینگونه رژیمها از طریق مسالمت آمیز سقوط کنند و شاید صبر مردم ایران برای 40 سال بتواند چنین میوه ای ثمره اش باشد، که مایه مباهات ما ایرانیان در تاریخ خواهد شد. به هر حال همین راه مسالمت آمیز مورد حمایت این قلم است که مهندس حشمت اله طبرزدی همه این سالها دنبال کرده و به دوستی با ایشان هم افتخار می کنم هرچند سالهاست تماسی نداشته ایم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1397
 August 7, 2018

 

پانویس:

 

1. دعوت مهندس حشمت اله طبرزدی

https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/videos/10217737436248098

 

2. جمهوریت آینده نگر سکولار و دموکراتیک برای ایران

https://goo.gl/wbsfSw

 

3. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm

http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38 
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

شماره ششم فصلنامه گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان

http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf

 

4. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm 
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

5. جلسات هفتگی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://www.facebook.com/Mehestan

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

7. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

8. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

9. ششمین کنگره سالانه سکولار دموکراتها در 22 و 23 سپتامبر 2018 در فرانکفورت

http://isdmovement.com/Congress.htm

 

10. دکتر نیره انصاری

https://goo.gl/a3v6zs

 

11. دلیل دو رفتار متضاد اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/2195-eslahtalaban-motezaad.htm 

 

12. هدف: جمهوریت، سکولاریسم و دموکراسی
http://www.ghandchi.com/2194-jomhouriat-secularism-democracy.htm

 

13. یادداشتی کوتاه درباره دکتر کریم سنجابی و لیبرالهای ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm
A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabiEng.htm

 

14. درباره مهندس حشمت اله طبرزدی

https://goo.gl/a53aLQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH