Sam Ghandchiسام قندچي هدف: جمهوریت، سکولاریسم و دموکراسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2194-jomhouriat-secularism-democracy.htm

 

jomhouriat-secularism-democracy

 

خواستهای "آزادی، استقلال، جمهوری" در انقلاب 1357 بیش از نیم قرن هدف مردم ایران بود که دقیقاً امثال زنده یاد دکتر شاپور بختیار دنبال می کردند، اما اسلامگرایان به رهبری آیت الله خمینی، خواست سوم را به "جمهوری اسلامی" تغییر دادند و همزمان به حکومت موقت شاپور بختیار حمله ور شدند، چون می دانستند مردم با هدف آنها که سالها با عبارت «حکومت اسلامی» بیان شده بود، کنار نمی آیند. اما امروز، برای مردم ایران روشن شده که آزادی چیزی نیست که بشود بطور کلی به آن دست یافت و مهم *نحوه کنترل* آزادی است، که نه با استبداد، بلکه از طریق دموکراسی باید انجام شود (1). خواست استقلال نیز روشن شد که نمی تواند با واپسگرایی اسلامی که هنوز امثال آیت الله عبدالله جوادی آملی، چه در دوران جنبش سبز و چه امروز ترویج می کنند (2)، به دست آید و برعکس تصور آیت الله جوادی آملی، نه رژیمی اسلامی، بلکه رژیمی سکولار می تواند به استقلال دست پیدا کند، اگر که آینده نگر و دموکراتیک باشد، همانگونه که امروز کشورهایی در جهان سوم نظیر کره جنوبی توانسته اند در دنیای فراصنعتی در سایه دموکراسی، به استقلال دست پیدا کنند (3). در نتیجه آنچه امروز، ایران، برای کسب استقلال نیاز دارد، رژیمی دموکراتیک و سکولار یعنی حکومتی مردم سالار و غیرمذهبی است که مشخصاً دو سال پیش در بیانیه ای برای جدایی حکومت و مذهب توسط جمعی از سکولار دموکراتهای ایران، مطرح شد (4). و بالاخره اینکه ایرانیان در 40 سال گذشته آموخته اند که اصطلاح جمهوری در نام حکومت، عبارتی که در رژیمهای توتالیتر فاشیستی و کمونیستی در نامهایی نظیر "جمهوری خلق چین" منعکس شده، ضامن جمهوریت نبوده و نیست و به همین دلیل امروز نیروهای مترقی ایران بر *جمهوریت* تأکید می کنند (5)، و از همین حالا برای جلوگیری از بازگشت استبداد برنامه می ریزیم (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1397
 August 4, 2018

 

پانویس:

 

1. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

2. جناب آیت الله جوادی آملی، شعار جمهوری ایرانی اشتباه؛ اما استقلال تنها خواست مردم نیست
http://www.ghandchi.com/2181-javadi-amoli.htm

 

3. بحثی درباره استقلال در عصر حاضر
http://www.ghandchi.com/1961-esteghlaal.htm

 

4. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

5. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

6. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH