Sam Ghandchiسام قندچي تحلیل غلط از مبارزه با حجاب اجباری و خیزش برای تأمین معیشت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2157-hijab-vs-bread.htm

 

hijab-vs-bread

 

در یکی دو روز اخیر در مورد اشتباه چند نفر از فعالان جنبش مدنی ایران (1) و همچنین در ارتباط با فعالیتهای خانم مائده هژبری (2)، مفصل بحث شد؛ از شایعات تازه درباره خانم مائده هژبری که گویا در یکماه گذشته خارج بوده، نه اطلاعی دارم، و نه آنکه در موضوع این نوشتار تأثیری دارد. برخی در اپوزیسیون از همه این بحثهای شخصی می خواهند نتیجه گیری کنند که افراد معینی که از آنها نام برده می شود عامل رژیم اسلامی یا اصلاح طلبان هستند که گویا هدفشان از تأکید بر مبارزه با حجاب اجباری، منحرف کردن توجه مردم از خیزشی است که ماههاست برای امر معیشت برپا شده که شامل مبارزه علیه بی آبی است. چنین دیدگاهی کاملاً غلط است به این دلیل ساده که آنچه جنبش تأمین معیشت یا مبارزه با بی آبی خوانده می شود برای اصلاح طلبان و همه نیروهای سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون عرصه فعالیت است، در حالیکه اتفاقاً جنبش علیه حجاب اجباری که 40 سال است کوکلاکس کلان اسلامی برقرار کرده (3)، حرکتی است که اصلاح طلبان از آن پرهیز می کنند چرا که ورود به مسأله حجاب، آنها را در برابر حاکمیت یا در مقابل زنان قرار می دهد و برایشان ریزش به بار می آورد (4). در نتیجه این ادعاها غلط است و نه تنها اینگونه نظرات، مقابله با اصلاح طلبی (5) نیست، بلکه طرح چنین دیدگاهها موضع اصلاح طلبان را تقویت می کند، اشتباهی که در دوران جنبش سبز هم بخشی از اپوزیسیون سکولار دموکرات، انجام داد. اینجا منظور تأیید اقدامات آنارشیستی نظیر رقص نیمه برهنه در مقابل مسجد صادق در روز رحلت امام جعفرصادق نیست، اما مطمئناً چنین کارها را نمی شود به اصلاح طلبان نسبت داد چرا که وقتی وادار شوند در چنین مواردی موضع گیری کنند، دچار ریزش می شوند چون مواضعشان در اینگونه موارد با بقیه حاکمیت رژیم اسلامی یکسان است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم تیر ماه 1397
July 13, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

 

2. پیشگیری از حمله نظامی را از مبارزه حسن اعتمادی و اسماعیل نوری علا با چلبی سازی یاد بگیریم و بحثی درباره مائده هژبری
http://www.ghandchi.com/2153-hassan-etemadi-esmail-noorialai.htm

 

3. حزب الله، کوکلاکس کلان، و سياست جداسازی
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm

 

4. درباره خانم دکتر هنگامه شهیدی

http://ghandchi.com/hengameh-shahidi.htm

 

5. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH