Sam Ghandchiسام قندچي بحث حشمت طبرزدی  درباره چندگانگی رهبری جنبش کنونی بعنوان نقطه قوت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2139-heshmat-tabarzadi.htm

پی نوشت 10 تیرماه 1397: https://www.facebook.com/isd.secular/videos/671057306560649

 

heshmat-tabarzadi

 

به رغم آنکه در 40 سال گذشته جنبش سیاسی و مدنی ایران هوادار جدی دموکراسی خواهی بوده و به پلورالیسم (1) باور داشته است، اما به کرات در مطبوعات به چندگانگی رهبری در این جنبش بعنوان نقطه ضعف نگریسته می شود. روز گذشته دوست عزیز آقای مهندس حشمت طبرزدی (2) در گفتگوی تلویزیونی بسیار مختصری نظر بسیار جالبی در این مورد مطرح کردند که می توانید با استفاده از لینک پانویس از زبان خودشان بشنوید (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم تیر ماه 1397
June 30, 2018

 

 

پانویس:

 

1. چند نتیجه از پژوهشی در مورد پلورالیسم - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2061-pazhoohesh-e-pluralism.htm

 

2. درباره نظرات مهندس حشمت اله طبرزدی

https://goo.gl/VNAA2i

 

3. گفتگو با مهندس حشمت طبرزدی در برنامه صفحه آخر بیست و نهم ماه ژوئن 2018
https://youtu.be/PTUebG7CoJg?t=772

 

مطالب مرتبط

در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm

 

آیا منظور ما و خارجی ها از پراکندگی اپوزیسیون یک چیز است؟
http://www.ghandchi.com/2134-paraakankegi.htm

 

ویدیو: سخنان جنجالی حشمت الله طبرزدی:این مردم سالها مطیع شما بودند، به حرف شما گوش دادند، به نتیجه نرسیدند
https://www.facebook.com/isd.secular/videos/671057306560649 

 

 

پی نوشت 10 تیرماه 1397: https://www.facebook.com/isd.secular/videos/671057306560649

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH