Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به برخی توده ای ها که ما را صبح تا شب از آمریکا می ترسانند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2136-tudeh-party-us.htm

 

evin-gulag

 

یک عده از این توده ای ها هستند که خودشان را میهن پرست، جبهه ملی و همه چیز دیگر معرفی می کنند غیر از توده ای، و در آمریکا و اروپای غربی زندگی می کنند اما کارشان صبح تا شب در اینترنت ترساندن ایرانیان از آمریکا و غرب است و به این طریق می خواهند جنبش مردم را برای پایان دادن به رژیم ضدجمهوریت اسلامی، سد کنند. می خواهم بدانم اگر همین آمریکا نبود که هنوز مردم روسیه و جمهوریهای سابق شوروی در آسیا و اروپا و همه کشورهای بلوک شرق نظیر جمهوری چک و شرق آلمان، زندگی شان نظیر مردم ایران در 40 سال گذشته بود و می ترسیدند نفس بکشند. نه، آمریکا، مدینه فاضله نیست، و قرار هم نبوده که باشد، شخصاً سیستم بیمه بریتانیا را به آمریکا ترجیح می دهم و همانطور که در مقاله ای امروز اشاره شد، در آمریکا همه یک جور فکر نمی کنند و نظرات مختلف است و حتی طرفداران حزب دموکرات دارند از دیدگاه های هیلاری کلینتون دور می شوند و با نظرات برنی سندرز سمتگیری می کنند (1). زودی هم نیایید بگویید آه پس تو با استقلال مخالفی. آقا آنکسی که باید استقلال خواهی خود را ثابت کند شما توده ای ها هستید که یک عمر وابسته به شوروی بودید و هنوز هم دنبال راه رشد غیرسرمایه داری و پوتین هستید (2)، اما دست پیش را گرفته اید که گویی شما دکتر مصدق بوده اید و البته درباره این موضوعات، دوستان با صداقت توده ای نظیر آقای بابک امیرخسروی سالهاست نوشته و گفته اند و اگر این افراد گوش شنوا داشتند، به حرفهای او گوش می کردند (3). همچنین همکاران تازه این توده ای ها که مرتب از صفحه فیسبوکی آنها توهین به بخشهای مختلف اپوزیسیون را درج می کنند، کسانی هستند که قبلاٌ در رژیم شاه مأمور امنیتی بوده اند و حالا خودشان را به بخشی از جبهه ملی در خارج چسبانده اند (4) و آنها نیز آخرین کسانی هستند که بخواهند برای اپوزیسیون نسخه استقلال تجویز کنند. اصل بحث این است که این توده ای ها گویی فراموش کرده اند که نیمی از کره ارض برای نزدیک به یک قرن تحت سلطه رژیمی توتالیتر بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و هنوز گولاک فراموش نشده همانطور که همچنان در ایران ما با زندان اوین طرف هستیم. اصلاً بیشتر هم توضیح نمی دهم و به خوانندگان توصیه می کنم پاراگراف دوم مقاله ای را تحت عنوان "از مشاطه گرهای شوروی تا محمد جواد لاریجانی؛ جی ئی مور در برابر اف اچ بردلی، و نگاهی به واقعیت" که لینک آن در پانویس آمده بخوانند، که گفتگوی این قلم است با کسی که در شوروی بزرگ شده بود و در دوران برژنف مدتی در دوران انقلاب 57 آمده بود تهران که پدر و مادرش را ببیند. خودتان مکالمه اینجانب را با او در پاراگراف دوم مقاله مورد اشاره بخوانید و با ایران 40 سال گذشته مقایسه کنید و ببینید که آیا این دوستان حق دارند که صبح تا شب ما را از آمریکا بترسانند یا بهتر است درباره زجر 70 سال زندگی زیر یوغ شوروی حرف بزنند (5). همچنین شکی نیست که ما نمی خواهیم عراق، لیبی یا سوریه شویم اما فراموش نکنیم که دستکم نصف اروپا، داشتن جامعه باز را مدیون آمریکا است، به عبارت دیگر می توانیم نظیر واتسلاو هاول رفتار کنیم و نه نظیر احمد چلبی. تصمیم با تک تک ما است که چگونه رابطه مان را با آمریکا تنظیم کنیم. به قول آمریکایی ها برای تانگو رقصیدن به دونفر احتیاج است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم تیر ماه 1397
June 27, 2018

 

پانویس:

 

 1. درک غلط جبهه ملی از اعتصاب بازاریان و بحران کنونی در ایران
http://www.ghandchi.com/2135-jebhe-melli.htm

 

1. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

2. درسی درباره استقلال به نقل از بابک امیرخسروی
http://www.ghandchi.com/1233-esteghlaal.htm

 

3. پاسخی به کنایه زدن همکار امنیتی یکی از دوستان جبهه ملی در ارتباط با رامین حسین پناهی
http://www.ghandchi.com/2125-jebhe.htm 

 

4. از مشاطه گرهای شوروی تا محمد جواد لاریجانی؛ جی ئی مور در برابر اف اچ بردلی، و نگاهی به واقعیت
http://www.ghandchi.com/2120-view-of-reality.htm
From Beauticians of USSR to MJ Larijani; GE Moore vs FH Bradley, and a View of Reality
http://www.ghandchi.com/2120-view-of-reality-eng.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH