Sam Ghandchiسام قندچي نوستالژی برای آینده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2046-nostalgia-for-the-future.htm

Nostalgia for the Future
http://www.ghandchi.com/2046-nostalgia-for-the-future-english.htm

 

nostalgia-for-the-future

 

ممکن است عجیب به نظر آید که از نوستالژی برای آینده حرف بزنیم اما حدود نیم قرن پیش داستانهای تخیلی نظیر "پیشتازان فضا" آینده ای را ترسیم می کردند که امروز می شود از نوستالژی آن حرف زد. در آن زمان آینده نگرهای سوسیالیست در مقایسه، انسان را ثابت فرض می کردند و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را موضوع تغییر می دیدند. امروز گرچه تغییر ژنی انسان مدتهاست مورد توجه آینده نگرها قرار دارد، اما اساساً بوجود آمدن واریانت جدید (1) نه از طریق تغییر ژنی بلکه به شکل مصنوعی، واقع گرایانه تر به نظر می رسد و دلیل آنهم تأثیرات جانبی گزینه نخست است. به هر حال این نوشتار درباره آینده بشریت نیست و درباره موسیقی الکترونیک فضایی است. امروز به یک آلبوم موسیقی فضایی تحت عنوان "نوستالژی برای آینده" از استیو روچ گوش می کردم که پیشتر نشنیده بودم و بویژه بخش آخر آن را خیلی پسندیدم که عنوانش "برای آینده" است (2). در گذشته آثار دیگری از استیو روچ را شنیده بودم که در مقاله ای 30 سال پیش که در مورد موسیقی عصر جدید بحث شده، ذکر شده اند (3). این موسیقی برای بسیاری نظیر این قلم پس از سی چهل بار گوش کردن تأثیر مدیتیتيو یا تأمل اندیشمندانه دارد. البته بسیاری دیگران نظیر دوست فقیدم جک لی که 24 سال پیش درگذشت و نوشتار بسیار با ارزشی در مورد مدیتیشن ذن نوشته بود، اثری که متأسفانه هنوز به فارسی برگردانده نشده (4)، از کوآن بهره می برند و همانطور که جک در آن مقاله توضیح داده، هدف برقرار کردن ارتباط با درون خود است که از جمله در میان بوداییان گرچه برخی از روش کوآن در ذن بهره می برند، دیگرانی از موسیقی یا نقاشی های ماندالا استفاده می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1397
May 15, 2018

 

پانویس:

 

1. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

2. استیو روچ- نوستالژی آینده

https://www.youtube.com/watch?v=khLK_qOCVuI&list=PLDkVCbviAqhPz9WWUXse2DMgH5F-b5BHy

 

3. موسیقی عصر جدید چیست؟
http://www.ghandchi.com/450-NewAgeMusic.htm
What is New Age Music
http://www.ghandchi.com/450-NewAgeMusicEng.htm

 

4. Jack Li-Zen Meditation
http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Jack_Li-Zen.htm  

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH