Sam Ghandchiسام قندچي امضا دادن دست اندرکاران مهستان برای عدم قبول مقام در دولت آینده کار غلطی است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1840-nooriala-emzaa.htm 
 

بحثی در میان دست اندرکاران طرح مهستان که دکتر اسماعیل نوری علا چند ماه پیش ارائه کردند (1)، مطرح شده که دست اندرکاران اجرای این طرح برای جلب اعتماد مردم امضا بدهند که خودشان قصد تصدی مقامی را در دولت آینده ندارند (2). از دیدگاه این قلم این کار غلطی است. کسانیکه در اپوزیسیون فعالیت می کنند باید خواستار کسب قدرت برای نظر، برنامه یا تشکیلات خود باشند و عالیترین شکل آنهم تصدی مقام در دولت آینده در صورت انتخاب شدن است و دست برقضا کسانی نظیر اصلاح طلبان که همیشه با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند، یک مشت آدم متقلب هستند که دوست دارند با اظهار فروتنی کاذب بر مردم حکمرانی کنند (3). اتفاقاً باید با کسی کار کرد که روشن می گوید در چه مقامی فکر می کند می تواند به مردم خدمت کند و به مردم هم این امکان را می دهد که او را انتخاب کنند یا انتخاب نکنند. باید این بازی های متداول در ایران و تعارفات الکی را کنار گذاشت و با مردم صاف بود. دکتر اسماعیل نوری علا درست می گوید که مردم ایران به هیچکسی اعتماد ندارند از بس که دروغ شنیده اند و حتی این موضوع هم اشکالی ندارد و باعث می شود مردم در مورد قرارداد با منتخبان خود دقت به عمل آورند و با یک دست دادن برای دولت آینده، قراری را باور نکنند و در واقع بزرگترین قراردادی را که مردم در اول کار پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی امضا خواهند کرد همان قانون اساسی تازه است که امروز بجای یک سری قرار و مدارهای گنگ و نامشخص به درستی، نوشتن و بررسی پیشنویس قانون اساسی در مهستان های جنبش سکولار دموکراسی ایران در دستور کار قرار گرفته است (4). با عرض خسته نباشید به دکتر اسماعیل نوری علا برای زحماتی که جهت رشد و اعتلای جنبش سکولار دموکراسی ایران در این سالها متحمل شده اند باید گفت که جلب اعتماد مردم کنار گذاشتن بحثهای اصلی نیست وقتی همه می دانند دقیقاً چه موضوعاتی اصل اختلافات هستند و نه آنکه خود را مشغول اختلاف با کسانی کنیم که حتی با صدتا برنامه تلویزیونی کسی نمی شناسد کی هستند و مشکل آنها نیستند. موضوع اصلی در جمع کنونی که دور برنامه مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران جمع شده اند دو نحله جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان هستند و این را باید به روشنی گفت و دو مهستان جداگانه تشکیل داد. این صراحت با مردم اتفاقاً بیشتر باعث جلب اعتماد می شود و راستگویی پیشه می شود تا آنکه در ظاهر همه با هم موافقند ولی در پشت سر، هر کس کاری دیگر انجام می دهد و بی اعتمادی بیشتر می شود. بعد که دو مهستان بوجود آمد، می توانند با هم همکاریهایشان را در عرصه های مختلف با صداقت کامل توسعه دهند و احترام یکدیگر را نیز داشته باشند و به نسبت نیرو فعالیتهای مشترک را با یکدیگر سازمان دهند.  در نتیجه امروز گام بعدی برای مهستانها نیز ارائه روشن پیشنویس قانون اساسی است تا مردم بدانند برای چه هدفی دور هم جمع شده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

یازدهم دی ماه 1396
 January 1, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و طرح مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

2. برای بحث امضا لطفاً به دقیقه 26:00 گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا در برنامه نگاه چهارشنبه ششم دی ماه توجه کنید
https://www.youtube.com/watch?v=Evb4O3Uwh4w

 

3. قدرت، مذهب، و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/412-PowerReligion.htm
Power, Religion, and IRI Reformists
http://www.ghandchi.com/412-PowerReligionEng.htm

 

4. تدوین پیشنویس قانون اساسی در دستور کار مِهستان قرار گرفت
http://www.ghandchi.com/1816-mehestan-constitution.htm

 

مطلب مرتبط
بازهم در مورد موضوع اعتماد به رهبری سیاسی برای رسیدن به جمهوری سکولار و دموکراتیک
http://www.ghandchi.com/1842-trust-government.htm

 

اطلاعیه درباره مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1916-etelaieh-jonbesh.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH