Sam Ghandchiسام قندچي تدوین پیشنویس قانون اساسی در دستور کار مِهستان قرار گرفت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1816-mehestan-constitution.htm

 

این هفته خبر آغاز به کار نشست مقدماتی برای تدارک مهستان منتشر شد (1). اینکه از اول کار، تدوین پیشنویس قانون اساسی آینده در دستور کار قرار گرفته و خانم دکتر نیره انصاری (2) حقوقدان برجسته و فعال حقوق مدنی و سیاسی، عهده دار تدوین پیشنویس قانون اساسی شده و ریاست هیئت اجراییه مهستان را در دست گرفته (3)، بسیار دلگرم کننده است چرا که نشان می دهد سنگ بنای کار درست گذاشته شده است. فروتنی های ظاهرفریبانه هم کافی است. هدف اپوزیسیون حتی در دموکراسی ها گرفتن قدرت است تا چه رسد وقتی اپوزیسیونِ رژیمی هستیم که واپسگرا با قانون اساسی قرون وسطایی جمهوری اسلامی است که در آن حتی سنگسار و قصاص در قرن بیست و یکم وجود دارد. بحثهای بیهوده در مورد کیش شخصیت در گذشته عملاً رهبران سنتی نظیر روحانیت را در زمان سقوط شاه برایمان به ارمغان آورد. در مورد خمینی و بعد هم خامنه ای همین بحثهای قلابی می شود. اصل موضوع حتی در زمان استالین جامعه باز و جامعه بسته بود که کارل پوپر مفصل در کتاب "جامعه باز و دشمنان آن" توضیح داده است و نه به اصطلاح کیش شخصیت. عده ای با بحثهای کیش شخصیت می خواهند جنبش رهبری نداشته باشد و رهبران موروثی یا مذهبی را به مردم تحمیل کنند. حتی در جامعه دموکراتیک در نمونه روزولت در زمان جنگ جهانی دوم خیلی جالب است که چهار دوره انتخاب شد و کسی هم نگران کیش شخصیت نبود البته دیگر آمریکا بعد از او دو دوره را برای رییس جمهور شدن قانون کرد تا حتی از مقام انتخابی نیز برای حکومت مادام العمر استفاده نشود. یعنی اساساً مسأله جامعه باز است نه بحثهای الکی کیش شخصیت، فروتنی و امثالهم. دست بر قضا آقای خمینی خیلی هم فروتنانه حرف می زد چون روحانیت برایش مقام رهبری را تضمین کرده بود. نگاهی به انتخاباتهای آمریکا بکنید. رهبران جدید وقتی خلق می شوند که درباره برنامه های خود روشن حرف بزنند و برنامه های واپسگرا را به چالش کشند و مجبورند از خود و نظراتشان بگویند نه آنکه به اصطلاح فروتن باشند و اصل مواضع خود را مخفی کنند. آنهایی که نظیر شاهزاده رضا پهلوی بخاطر ژن خانوادگی به خود جواز رهبری مردم را داده اند، می خواهند اینگونه برای خود مقامی را تضمین کنند و حاضر نیستند هرگونه مقام غیرانتخابی را در رژیم آینده رد کنند و فکر می کنند خون خودشان و فرزندانشان از بقیه رنگین تر است و می خواهند برای فرزندانشان قدرت سیاسی به ارث بگذارند، و همه فروتنی شان نیز عوامفریبانه و دروغ است و هنوز به پرسش در مورد دروغ در گزارش مصاحبه شان با جان گمبرل در این رابطه که هشت ماه است از ایشان سؤال شده پاسخ نداده اند (4). قدرت بر مبنای موروثی یا مذهبی اصل دیکتاتوری در تاریخ ایران بوده و هست و نه به اصطلاح کیش شخصیت، و تنها تضمین در مقابل دیکتاتوری نیز انتخابی کردن همه مقامات دولتی است. در نتیجه آدرس غلط ندهیم. اکنون وقت ارائه پیشنویس قانون اساسی مترقی جمهوری سکولار و دموکراتیک آینده است و بهترین رهبران آینده آنهایی هستند که این اولین گام را برای تدوین قانون اساسی آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی برمی دارند و مردم می توانند به آنها در گامهای بعدی اعتماد کنند. کاربرد نام مِهستان نیز ابداً به معنی آنچه در دوران اشکانیان برای سلطنت در ایران به کار رفته نیست، و به قول آقای حسن اعتمادی (5) نام مهستان عبارتی است که به جای شورا و پارلمان در تبعید انتخاب شده وگرنه منظور جمهوری مدرن سکولار و دموکراتیک است. ما ایرانیان سلطنت 2500 ساله را 40 سال است پشت سر گذاشته ایم و اکنون نیز رژیم اسلامی ارثیه 1400 سال پیش را پشت سر می گذاریم و مشخصاً برای جمهوری دموکراتیک و سکولار، قانون اساسی تدوین می کنیم نه آنکه بخواهیم پاندول تکرار سلطنت و رژیم اسلامی را دوباره جابجا کنیم. آنهایی نیز که در گذشته به رژیم های موروثی یا اسلامی تعلق داشته اند، امروز می توانند در جمهوری دموکراتیک و سکولار خود را به انتخاب مردم بگذارند و در صورت به دست آوردن رأی، عهده دار مقام در جمهوری سکولار و دموکراتیک آینده در ایران شوند به شرط آنکه از مقامهای تشریفاتی سلطنتی یا مذهبی استعفا دهند. یعنی مثلاً نمی شود کسی در حوزه علمیه قم مقام رسمی داشته باشد و خمس و زکات دریافت کند و در عین حال بخواهد مقامی را در جمهوری سکولار و دموکراتیک ایران، عهده دار شود یا اینکه آقای رضا پهلوی نمی تواند هنوز از مقام سلطنت پهلوی استعفا ندهد ولی بخواهد برای مقامی انتخابی در جمهوری دموکراتیک و سکولار خود را نامزد کند. البته همه آنهایی که در احزاب اصلاح طلب در ایران هستند اما سکولاردموکراسی را قبول دارند، در صف مبارزه برای ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیک قرار دارند چون در داخل ایران احزاب سکولار دموکرات آزاد نیستند، این موضوع چندی پیش مفصل در ارتباط با نقشه راه بحث شد (6). همچنین امید است آنهایی که راه آنارشیسم (7) را برگزیده اند، با حمایت از برنامه مهستان به ایجاد جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران یاری رسانند. با شادباش به حسن اعتمادی، منوچهر یزدیان (8)، دکتر اسماعیل نوری علا (9) و همه فعالان، شرکت کنندگان و رهبران تدارک مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (10).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1396
December 19, 2017

 

1. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان جنبش سکولار دموکراسی
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

2. دکتر نیره انصاری

https://goo.gl/m2ZqcB

 

3. گفتگویی با هیئت اجرایی مهستان: دکتر نیره انصاری، حسن اعتمادی، حسن دانشور، اسماعيل نوری علا
https://vimeo.com/247882761

 

4. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm

آقای رضا پهلوی بجای پاسخگویی مأموران خود را برای حمله به ما گسیل نکنید
http://www.ghandchi.com/1809-reza-pahlavi.htm

مشکل سلطنت طلبان با امیرعباس فخرآور چیست
http://www.iranglobal.info/node/63590 
http://www.ghandchi.com/1807-tavakkoly-fakhravar.htm

درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/8fPfjN

 

5. حسن اعتمادی

https://vimeo.com/247882761

https://goo.gl/1zJSGx

 

6. نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است
http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

7. آنارشیسم

https://goo.gl/RDSkgZ

 

8. منوچهر یزدیان

https://goo.gl/UcrDdH

 

9. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/56XdR3

 

 

10. حسن اعتمادی و دکتر اسماعیل نوری علا: معرفی مراسم افتتاح نشست 50 نفر اول داوطبان عضويت در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران
https://www.youtube.com/watch?v=j2aNJu4pC8g

 

 

مطالب مرتبط

بحثهای مربوط به طرح قانون اساسی جدید برای ایران

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Constitution/const.htm

 

اطلاعیه درباره مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1916-etelaieh-jonbesh.htm 
 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH
 

بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی