Sam Ghandchiسام قندچي پشیمانند اما کمکی هم به راست گردانی نمی کنند
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1719-pashimaanaan.htm

 

در نخستین سالهای انقلاب 1357 از همه نحله های فکری و سیاسی ایرانیان می توانستید در لوس آنجلس ببینید و هنوز هم بعد از 40 سال تقریباً همینطور است و صرفنظر از اینکه در گذشته کمونیست بوده اند یا شاهدوست، عده ای نان شب ندارند و شماری هم ثروتمند هستند. در شهرهای دیگر خارج کشور کماکان داستان ایرانیان مشابه است. همه به نوعی اظهار پشیمانی می کنند. کمونیستهای پیشین می گویند که ما اشتباه کردیم و نباید بخاطر مخالفت با شاه از این خمینی حمایت می کردیم و نظیر مهدی خانباباتهرانی از خود نقد می کنند (1). از سوی دیگر برخی شاهدوستها می گویند نباید بخاطر ضدیت با کمونیستها به شریعتی میدان می دادیم تا آخوندها برنده بازی شوند و باید اسلامی ها را هم نابود می کردیم. البته برخی دیگر از شاهدوستها نظیر شادروان داریوش همایون می گفتند و می گویند که باید شاه وقتی قدرت خود را تحکیم کرده بود دیگر دموکراسی برقرار می کرد و باعث نمی شد آخوندها با برداشتن پرچم آزادی بر او پیروز شوند (2). حتی اصلاح طلبانی که از رژیم جمهوری اسلامی جدا شده اند و جریانات دیگر سیاسی و نظری که در خارج کشور کم نبوده و نیستند، اظهار پشیمانی های ویژه خود را دارند. خلاصه همه گونه اظهار ندامت را در گردهمایی های خانوادگی می شنوید. حالا برای راست گردانی این نادرستی ها، از همه نحله های فکری هنوز تعدادی هستند که به رغم نابودی زندگی خود و خانواده شان قد علم کرده و فعالند. اما آنهایی که رفته اند دنبال کار و زندگی و وضع مالی شان هم خوب است فقط در مهمانی ها حرف میزنند و به ندرت در کمک مالی به فعالان سیاسی و حقوق بشری، حتی برای آنهایی که از خط فکری گذشته خودشان در تلاش برای راست گردانی نادرستی های گذشته هستند، قدمی بر می دارند. ممکن است تصور کنید دلیلش این است که با راست گردانی هایی که می بینند موافقتی ندارند. می توانم با اطمینان به شما بگویم که اقلاً امروز چنین ادعایی درست نیست. پس چرا؟

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آذر ماه 1396
December 7, 2017

 

پانویس:

 

1. مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با صدای آمریکا در ماه اکتبر 2009

https://www.facebook.com/khanbabatehrani/videos/100902993266231پ

 

2. دکتر داریوش همایون: خشت نو از قالب دیگر
http://www.d-homayoun.info/HTfile/Kheshte_Nov.html
مردم ایران چه نوع تغییری را می خواهند
http://www.ghandchi.com/1328-taghiir-taa-taghiir.htm
 

 

مطلب مرتبط
درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

درباره ایرانسکوپ
About Iranscope
http://www.ghandchi.com/iranscope/about.htm

چرا ایرانسکوپ را درست کردم
http://www.ghandchi.com/298-iranscope.htm  
Why I Created Iranscope
http://www.ghandchi.com/298-iranscopeEng.htm  

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH